Wärtsilä inviger renoverade lokaler i Trieste, Italien

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
12 september 2007 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp Pressmeddelande 12.9.2007

Mer kapacitet och flexibilitet med ett nytt produktionskoncept

Förnyelsen av Trieste leveransenhet i Italien, som Wärtsilä inledde för ett år sedan har slutförts. Investeringen på totalt ca 18 miljoner euro i ett modernt produktionskoncept förbättrar kvaliteten och effektiviteten samt ökar monterings och provkörningskapaciteten.

De nya produktionslokalerna och det nya utbildningscentret Land & Sea Academy invigdes i dag. Invigningen leddes av Finlands ambassadör i Italien Pauli Mäkelä och Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson.

Det realiserade investeringsprogrammet utökar produktionskapaciteten för Trieste leveransenhet till en nivå som motsvarar framtidens marknadskrav och flexibilitetsbehov och som stöder tillväxten. ”Med hjälp av de nya lokalerna kan vi öka produktionens leveransmängder och får en betydligt högklassigare tillverkningsmetod för våra produkter. Detta kommer att resultera i en ytterligare förbättrad kvalitet, exaktare leveranser och en mer konkurrenskraftig kostnadsnivå”, säger Sergio Razeto, direktör, leveransenhet Trieste samt verkställande direktör för Wärtsilä Italia.

“Att upprätthålla den europeiska industrins konkurrenskraft förutsätter att produktionsprocesserna utvecklas så att effektiviteten förbättras och flexibiliteten ökar. En väsentlig del av produktionen är ett nära samarbete med våra partners. Detta är också en logistisk utmaning. Målsättningen för vår investering var att planera en fabrik som klarar av dessa utmaningar och ytterligare förbättra kundservicen”, säger koncernchef Ole Johansson.

Ytterligare investeringar i Trieste

Wärtsilä investerar ytterligare i Trieste leveransenhet för att svara på efterfrågan på marknaden och för att optimera den egna tillverkningen och underleveranserna. Samtidigt garanteras en modern tillverkningsteknologi.

En ny portalbearbetningscentral blir klar i Trieste. Dess målsättning är att öka produktionsvolymen för motorblock. I Trieste byggs också en ny teknologibyggnad med auditorium. Värdet på dessa investeringar är sammanlagt 15 miljoner euro. Portalcentret och teknologibyggnaden tas i bruk nästa år.

Wärtsilä har tidigare estimerat att investeringarna år 2007 uppgår totalt till ca 200 miljoner euro. Investeringarna i Trieste ingår i detta estimat.

Wärtsilä har 1 380 anställda i Italien. Personalen är lokaliserad till Trieste och servicecentralerna i de centrala hamnarna i Italien. I år har Wärtsilä utökat personalen i Italien med över 100 personer.

I Trieste tillverkas flera fyrtaktiga medelstora och stora motortyper med en effekt mellan 1,7 MW och ca 25 MW. Produktportföljen omfattar Wärtsilä-motorerna 26, 38, 46, 46F, 50DF och 64.

För ytterligare information vänligen kontakta Sergio Razeto, direktör, Trieste leveransenhet samt verkställande direktör för Wärtsilä Italia, tfn +39 356 412 516.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä