Wärtsilä har sålt 10 milj. Aktier i Assa Abloy

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
12 maj 2006 kl 08:45 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har sålt 10 milj. st. B-aktier i Assa Abloy AB (publ.). Försäljningspriset är totalt ca 150 milj. euro. Wärtsilä bokför en försäljningsvinst på ca 125 milj. euro för transaktionen. På försäljningsvinsten betalas en skatt på ca. 35 milj. euro.

Efter försäljningen äger Wärtsilä 7.270.350 st. B-aktier i Assa Abloy. Detta motsvarar 2,0% (4,7) av aktierna och 1,4% (3,2) av rösterna. Efter transaktionen uppgår marknadsvärdet av Wärtsiläs innehav till ungefär 110 milj. euro.

För tilläggsinformation vänligen kontakta

Raimo Lind, vice verkställande direktör tfn. + 358 10 7095 640

© 2020 Wärtsilä