Timo Vuorimies utnämndes till direktör för den nya funktionen Intellectual Asset Management inom Wärtsiläkoncernen

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
12 april 2007 kl 11:00 E. Europe Standard Time

En ny funktion som tar hand om immateriella rättigheter för innovationer har grundats inom Wärtsiläkoncernen. DI Timo Vuorimies har utnämnts till direktör för denna funktion. Han kommer till Wärtsilä närmast från Metso Paper Oy. Vuorimies rapporterar till Kari Hietanen, direktör för juridiska ärenden & personal samt direktionsmedlem. Timo Vuorimies blir stationerad i Vasa.

© 2020 Wärtsilä