Wärtsilä fick order på 24 motorer till LNG-fartyg från Korea

Wartsila Corporation,
  • Börsmeddelande
12 april 2005 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp BÖRSMEDDELANDE 12.4.2005 kl. 9.35

Wärtsilä har fått en stororder på 24 motorer av det koreanska varvet Samsung Heavy Industries i slutet av mars. Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer installeras i sex LNG-fartyg. Fyra av fartygen har beställts av danska AP Møller och två av japanska Kawasaki Kisen Kaisha (”K” Line).

Totaleffekten på de beställda motorerna uppgår till 239,4 MW. År 2004 levererade Wärtsilä medelvarviga marinmotorer för totalt 1.474 MW.

De nu beställda motorerna börjar levereras från Wärtsiläs fabrik i Trieste, Italien, i januari 2007. Det första fartyget blir färdigt i början av år 2008.

”Samsung och Wärtsilä har sedan år 2001 samarbetat för att hitta den lämpligaste propulsionslösningen för LNG-fartyg. Nu börjar detta samarbete konkretiseras i form av order. Fler order är att vänta”, säger CY Kim, direktör, design, Samsung Heavy Industries. ”En elektronisk flerbränslelösning har betydande fördelar jämfört med ett ångturbinsystem, till exempel totalekonomi och miljöaspekter. Dessa är de viktigaste orsakerna till att ”K” Line valde ett elektroniskt flerbränslesystem”, säger Joichi Sasaki, chef för den tekniska gruppen för gasfartyg vid ”K” Line.

”Fem rederier och tre varv har nu förbundit sig till Wärtsiläs lösningar för LNG-fartyg. Detta visar att vi fått ett starkt fotfäste på marknaden som traditionellt varit ett område för en konkurrerande teknologi”, säger Mikael Mäkinen, Wärtsiläs vice verkställande direktör.

Wärtsilä har hittills fått order på elektroniska flerbränslelösningar till tretton LNG-fartyg, totalt 52 motorer.

 

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

 

Mera information om Wärtsilä finns på adressen http://www.wartsila.com.

 

© 2020 Wärtsilä