Ny östersjöfärja drivs med miljömässigt hållbara flerbränslemotorer från Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
12 mars 2015 kl 10:00 E. Europe Standard Time

En ny, snabb RoPax-färja som beställts av estlandsbaserade Tallink Grupp för rutten Tallinn-Helsingfors kommer att ha flerbränslemotorer från Wärtsilä som huvudsakligen körs på flytande naturgas (LNG). Fartyget kommer att byggas på Meyer Turku-varvet i Finland och beräknas tas i drift i början av 2017. Avtalet med Wärtsilä skrevs under i februari.

Tack vare valet av Wärtsiläs branschledande flerbränslemotorteknik kommer fartyget med flytande naturgas som huvudbränsle att uppfylla Internationella sjöfartsorganisationen IMO:s senaste bestämmelser om svavelutsläpp som trädde i kraft i januari 2015. Östersjön har utsetts till utsläppskontrollområde för svaveloxider (SECA). När flerbränslemotorn från Wärtsilä drivs med gas är utsläppen av svaveloxid och partiklar försumbara på nästan noll procent. Dessutom är NOx-utsläppen minst 85 procent lägre än specifikationerna i de nuvarande IMO-bestämmelserna, och koldioxidutsläppen är ungefär 25 procent mindre än för konventionella marinmotorer som drivs med dieselbränsle.

I leveransen ingår tre 12-cylindriga Wärtsilä 50DF- och två 6-cylindriga Wärtsilä 50DF- huvudmotorer, två Wärtsilä-propellrar med fasta blad samt propelleraxelsystem. Utrustningen kommer att levereras till varvet i början av år 2016.

”Färjan kommer att användas vid tämligen höga hastigheter och ha en stram tidtabell. Det är därför viktigt för kunden att huvudmotorns drivkraft är mycket effektiv och extremt tillförlitlig. Wärtsiläs långa meritlista är ett bevis på att vi kan uppfylla de kraven. Dessutom är vi den ledande leverantören av gasdrivna lösningar till marinindustrin, och det var ytterligare ett skäl till att vi fick detta viktiga kontrakt”, säger försäljningschef Mika Ojutkangas på Wärtsilä Ship Power.

”Wärtsilä-motorerna är energieffektiva och drar mindre bränsle, och för en miljömässigt hållbar färja av nästa generation var det just detta som vi letade efter”, säger Tarvi-Carlos Tuulik, chef för rederiverksamheten på AS Tallink Grupp.

Den nya, 212 meter långa färjan kommer att ha en bruttodräktighet på 49 000 och rymmer 2 800 passagerare.

Wärtsilä 50DF-motorn

Motorn kan köras på antingen naturgas, lättolja (LFO) eller tjockolja (HFO), och den kan smidigt växla mellan olika bränslen under drift. Den har utformats för att ge samma effekt oavsett bränsle. Både gasinsprutning och pilotbränsleinsprutning är elektroniskt styrda. Motorns funktioner styrs av ett avancerat automationssystem som gör att optimala driftförhållanden kan ställas in oberoende av förhållandena i omgivningen eller typen av bränsle. 50DF-motorn har utformats så att Wärtsiläs lösningar för fjärrdiagnos och dynamisk underhållsplanering kan användas. Dessa funktioner ger en avsevärd minskning av de operativa kostnaderna tack vare principen om förebyggande underhåll och genom att motorprestandan optimeras.

En av orsakerna till att just den här motorn varit så framgångsrik jämfört med alternativen är dess överlägset effektiva framdrivning. En ytterligare orsak är de tydliga miljöfördelar som gasdriften ger.

Mer information om Wärtsiläs 50DF-motorer (på engelska)

Bild (Meyer Turku)
Bildtext: Den nya, snabba RoPax-färja som beställts av estlandsbaserade Tallink Grupp för rutten Tallinn-Helsingfors kommer att ha 50DF-flerbränslemotorer från Wärtsilä som huvudsakligen körs på flytande naturgas (LNG).

Mediakontakter:

Jukka Paananen
Försäljningsdirektör
Wärtsilä Ship Power
Tel: 010 709 4680
jukka.paananen@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä