En kondenseringsanläggning för biogas levererad av Wärtsilä producerar biobränsle för bussar i Norge

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
12 februari 2014 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Den nya anläggningen som konverterar bioavfall till flytande biogas producerar biobränsle för 135 bussar. Tack vare den nya anläggningen kommer koldioxidutsläppen (CO2) att minska med omkring 10.000 ton per år. Även partikelutsläppen reduceras avsevärt och bullret minskar.

Wärtsilä har levererat en kondenseringsanläggning för biogas till norska Cambi AS, som specialiserat sig på hantering av bioavfall. Anläggningen invigs den 12 februari 2014. Anläggningen kommer att producera biometan av biologiskt hushållsavfall, och bränslet ska användas som biobränsle i bussar i Oslo, vilket gör regionen till en föregångare inom miljöinnovationer. Anläggningen opereras av Cambi AS på Waste-to-Energy Agencys (EGE) och Oslo stads vägnar. EGE producerar miljövänlig energi från avfall och står under tillsyn av staden Oslos miljö- och transportavdelning.

Anläggningen är belägen i Nes, Romerike regionen, på landsbygden nära Oslo. I full drift kan den årligen omvandla 50.000 ton matavfall till ca 14.000 Nm3 (normalkubikmeter) biometan per dag. Flytande biogas (liquefied biogas, LBG) kan effektivt transporteras för att användas som bränsle.

Wärtsilä är en ledande utvecklare och leverantör av gashanterings- och kondenseringssteknologi. Wärtsiläs kondenseringsteknologi bygger på bolagets över 50 års erfarenhet från marin- samt olje- och gassektorn. Den nya anläggningens konstruktion bygger på konventionella komponenter i en kombinerad kylprocess. Teknologin möjliggör en kapacitet på åtminstone 60 ton per dag.

”Anläggningen gör det möjligt att driva 135 bussar i Osloregionen med biogas. Därigenom kommer koldioxidutsläppen att minska med omkring 10.000 ton per år, och även partikelutsläppen minskar avsevärt. Luften blir renare och bullret minskar, och de här fördelarna gynnar alla i regionen”, säger Jannicke Gerner Bjerkås, direktör för kommunikation och företagsansvar, Waste-to-Energy Agency, Oslo stad.

”Vi är stolta över att vara involverade i det här banbrytande projektet för produktion av nytt, förnybart och ekologiskt hållbart bränsle för transportbehov. LBG från förnybara energikällor har en enorm potential till exempel i form av bränsle för lastbilar och bussar, och det här projektet är ett viktigt steg för att utveckla denna marknad. Samma teknologi kan också användas i små kondenseringsprojekt för andra källor av gas, och vi väntar med entusiasm på de möjligheter som framtiden för med sig”, säger Tore Lunde, direktör för Wärtsilä Oil & Gas Systems.

Enligt EU:s mål ska 20 procent av producerad energi komma från förnybara källor fram till 2020.

Bilder av kondenseringsanläggning för biogas i Norge:
Bild 1
Bild 2

Läs mer på engelska:
Wärtsilä Oil & Gas Onshore Solutions
Pressmeddelande 2.3. 2012: Hamworthy lands breakthrough liquefaction contract for biogas plant

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Tore Lunde
Direktör
Wärtsilä Oil & Gas Systems
Tfn. +47 93019557
tore.lunde@wartsila.com  

Mirja-Maija Santala
Mediachef
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä