Wärtsilä utvecklar inertgaslösning till 17 nya LNG-tankfartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 december 2015 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) i Sydkorea har anlitat Wärtsilä för att leverera kombinerade inertgasgeneratorer och gasförbränningsenheter till 17 nya LNG-tankfartyg som byggs på företagets varv. Fartygen byggs på uppdrag av ledande aktörer i Singapore, Grekland, Sydkorea, Cypern och Kanada. Dessa betydande avtal med Wärtsilä undertecknades i juni och september.

Det här är första gången Wärtsilä levererar enheter där man kombinerar inertgasgeneratorer (IGG) och gasförbränningsenheter (GCU) med så hög kapacitet. Systemens maximikapacitet kommer att vara upp till 3 800 kg/h, vilket räcker för branschens största LNG-tankfartyg. Konceptet som kombinerar de två systemen har utvecklats av Wärtsilä i nära samarbete med DSME. Systemet använder en befintlig Wärtsilä Moss-inertgasgenerator för att förbränna gas som förångats ur lasten. Det gör att ingen konventionell gasförbränningsenhet behövs, vilket leder till stora inbesparingar i investeringskostnader. I och med att gas som förångats även används som bränsle för att producera inert gas, leder det kombinerade systemet även till stora besparingar i driftskostnader.

Det kombinerade IGG-GCU-systemet har ett minimalt miljöavtryck. Det uppnås genom att det separata ombordssystemet byts ut och genom att gas som förångats används för produktion av inert gas, vilket tillsammans sänker förbrukningen av marin dieselolja (MDO).

”Wärtsilä har bred erfarenhet av att tillhandahålla avancerade gaslösningar för marin verksamhet och offshoreverksamhet. De här avtalen demonstrerar vår ledande position på det här området. Vi uppskattar vårt utmärkta samarbete med DSME, som har möjliggjort utvecklingen av det här kombinerade IGG-GCU-systemet”, säger Juha Kytölä, direktör för miljölösningar på Wärtsilä.

”Vi är glada över att kunna samarbeta i det här projektet med Wärtsilä, ett företag vi känner väl och respekterar. Vi hyser stor tillit till att de kan leverera en effektiv, pålitlig och säker lösning för de här fartygen”, säger NS Kim, Junior Director, DSME.

Wärtsilä har efter introduktionen år 2013 levererat mindre versioner av det kombinerade IGG-GCU-systemet. De nya Wärtsilä-enheterna ska levereras till varvet med början från  tredje kvartalet 2016.

Länk till relevant sida på wartsila.com:
Wärtsilä Moss inertgasgeneratorer för gasfartyg (på engelska)

Bild
Bildtext: Den första leveransen av kombinerad inertgasgenerator (IGG) och gasförbränningsenhet (GCU) som har en kapacitet på upp till 3 800 kg/h.

Mediakontakter:

David Gunaseelan
Direktör, Inert Gas
Wärtsilä Hamworthy AS
Tel: +47 69 27 98 37
david.gunaseelan@wartsila.com

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Marine Solutions
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.

Under 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17 700 anställda. Företaget hade verksamhet vid över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä