Wärtsilä levererar flerbränslekraftverk till Trinidad och Tobago

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 december 2007 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä tecknade i november 2007 ett avtal med Trinidad and Tobago Electricity Commission (T&TEC), det nationella elverket i Republiken Trinidad och Tobago, om att leverera ett flerbränslekraftverk som drivs med både naturgas och lätt brännolja. Avtalet beräknas uppgå till 77 US dollar (cirka 52,3 miljoner euro). Detta baskraftverk blir regionens första naturgas- och dieselkraftverk i sitt slag.

Kraftverket kommer att tas i drift i september 2009 och uppföras på Cove Industrial Estate i Cove på ön Tobago. Kraftverket kommer att leverera el till Tobago samt även sörja för kraftöverföring till huvudön Trinidad via två befintliga undervattenskablar. Wärtsiläs kraftproduktionsanläggning kommer att producera totalt 64 MW.

Wärtsilä kommer även att driva anläggningen i Cove under de första fem åren enligt ett drifts- och underhållsavtal.

"Vi valde Wärtsilä till leverantör av detta nya gasdrivna kraftverk på Tobago efter en hård anbuds- och utvärderingsprocess. Detta nya, högeffektiva flerbränslekraftverk, vars primära bränsle blir naturgas med fullständig förbränning, förbättrar landets produktionskapacitet för baskraft och tillgodoser Tobagos behov, som för närvarande är 40 MW, i minst tio år framåt", säger Indarjit Singh, direktör för Trinidad and Tobago Electricity Commission.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tfn +358 10 7095 235

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster.  Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 15 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com

Om Trinidad and Tobago Electricity Commission (T&TEC)
Trinidad and Tobago Electricity Commission är den enda leverantören av el i Republiken Trinidad och Tobago. Företaget grundades 1946 och har närmare 2 500 anställda. I dag levererar bolaget el till närmare 400 000 kunder inom hushålls-, företags- och industrisektorerna.

© 2020 Wärtsilä