Wärtsilä fick order på borrningsplattform till Kina

Wartsila Corporation,
  • Fackpressmeddelanden
11 november 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 11.11.2005

Wärtsilä har i november 2005 fått en order från det kinesiska varvet Yantai Raffles till en ny borrningsplattform vid namn ORS Pioneer. Wärtsilä levererar sex Wärtsilä 32-dieselmotorer, styrbara propellrar samt extra utrustning till plattformen. Motorernas totaleffekt uppgår till 29 MW.

Borrningsplattformen har beställts av norska Offshore Rig Services AS. Plattformen levereras under det första kvartalet år 2008.

Wärtsilä är en del av en sammanslutning av tre företag i vilken även ingår Siemens AS och Kongsberg Maritime AS. Denna sammanslutning är huvudleverantör för borrningsplattformen. Totalvärdet för sammanslutningens order uppgår till ca. 30 miljoner euro, varav Wärtsiläs andel är ca hälften.

För tilläggsinformation vänligen kontakta informationsdirektör Eeva Kainulainen, Wärtsilä, tfn 010 709 5235

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats http://www.wartsila.com

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä