Wärtsilä Oyj Abp - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning: Rauramo, Anna

Wärtsilä Corporation,
  • Ledningens transaktioner
11 oktober 2019 kl 09:50 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Corporation - Transaktioner utförda av personer i ledande ställning
____________________________________________

Den anmälningsskyldiga
Namn: Rauramo, Anna
Befattning: Närstående person

Närstående person
Namn: Rauramo, Markus
Befattning: Styrelseledamot/suppleant

Emittent: Wärtsilä Corporation
LEI: 743700G7A9J1PHM3X223

Anmälans karaktär: FÖRSTA ANMÄLAN
Referensnummer: 743700G7A9J1PHM3X223_20191011093031_6
____________________________________________

Transaktionens datum: 2019-06-11
Handelsplats: XOFF
Typ av instrument: AKTIE
ISIN: FI0009003727
Transaktionens karaktär: ANNAT
Selostus :
Dividend from Fiskars Oyj

( ) Transaktionen har utförts med stöd av kapitalförvaltning
( ) Transaktionen är kopplad till utförandet av ett aktieoptionsprogram
( ) Transaktionen har utförts inom ramen för en livförsäkring

Detaljer om transaktionerna
(1): Volym: 552 Enhetspris: 13.27000 EUR

Aggregerad information om transaktionerna
(1): Volym: 552 Medelpris: 13.27000 EUR

Ytterligare information:

Natalia Valtasaari

Direktör, Investerarrelationer
Tfn: +358 10 709 5637
natalia.valtasaari@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä