Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: BlackRock, Inc. reducerade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
11 augusti 2011 kl 13:30 E. Europe Standard Time

BlackRock, Inc. har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att bolaget 9.8.2011 sålt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet nu underskrider en tjugondedel (1/20). Efter aktieförvärvet äger BlackRock, Inc. 9.838.853 aktier, vilket motsvarar 4,99% av Wärtsiläs aktier och röster.
© 2020 Wärtsilä