Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Fiskars Oyj Abp:s Wärtsilä-innehav

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
11 juni 2019 kl 15:30 E. Europe Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar enligt 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Fiskars Oyj Abp:s Wärtsilä-innehav

Fiskars Oyj Abp har meddelat Wärtsilä Oyj Abp att dess Wärtsilä-innehav har underskridit 5%:s flaggningsgränsen 11.6.2019. Underskridandet av flaggningsgränsen beror på beslutet av Fiskars styrelse att dela ut Wärtsilä-aktier som Fiskars innehar som en extra dividend till aktieägarna.

Fiskars Oyj Abp., total ägarandel för bolaget och dess fonder vilka är föremål för flaggningen:

% av aktier och röster % av aktier och röster genom finansiella instrument Summan av
%-andelarna
Totalantalet aktier och röster i målbolaget
Andel efter att flaggningsgränsen uppnåddes eller under/överskreds Under 5% -   Under 5% Under 5%
Andel som uppgetts i föregående flaggningsanmälan (om flaggning gjorts) 5,01% -   5,01%

Anmälda uppgifter om resulterande situationen vid den tidpunkt då tröskelvärdet överskreds:

A: Aktier och röster

Aktieserie / aktieslag Antal aktier och röster  %-andel av aktier och röster 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7) 
Direkt
(VPML 9:5)
Indirekt
(VPML 9:6 och 9:7)
FI0009003727 Under 5% -    Under 5% -   
SUMMA A Under 5% Under 5%

© 2020 Wärtsilä