Invigningen av Manga LNG-importterminalen i Torneå är en viktig miljömässig milstolpe för den norra regionen

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
11 juni 2019 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Manga-importterminalen för flytande naturgas, (LNG, liquefied natural gas) invigdes i Torneå i norra Finland den 11 juni 2019. Projektet har letts av Manga LNG Oy, som är ett samföretag mellan de finska bolagen Outokumpu Group, SSAB, Gasum Oy och EPV Energi Ab. Wärtsilä kontrakterades för projektet tack vare bolagets långa och dokumenterade expertis och erfarenhet av projektgenomförande, system för LNG-hantering och användning av LNG som bränsle.

Wärtsiläs kompletta leveranslösning (EPC-kontrakt; Engineering, Procurement, Construction) för Manga LNG-importterminalen i Torneå omfattar anläggningar för lossning av LNG från fartyg, lagring av LNG, lastning av LNG-tankbilar, fartygsbunkring, förgasning och distribution av naturgas till det lokala nätverket.

Terminalen är den största anläggningen i sitt slag i hela Norden. Kring terminalen har man utvecklat en effektiv logistikkedja, vilket skapar en diversifierad bränslemarknad som gynnar såväl norra Finland som norra Sverige. Terminalen kommer att förse Outokumpus stålverk i Torneå med naturgas och tillhandahålla LNG för lokala industrier, gruvor och andra konsumenter i regionen. Den anläggning för lagring av LNG, som Wärtsilä levererat till SSAB:s stålverk i Brahestad, kommer också att få sin LNG från terminalen. Även fartyg kommer att kunna bunkra LNG-bränsle vid terminalen, som till exempel den nya isbrytaren Polaris som trafikerar i Bottenviken. Terminalen har behändiga lastningsstationer för gastankbilar, vilket möjliggör snabba och effektiva LNG-leveranser.

Manga LNG-terminalen har även tecknat ett 10-årigt underhållsavtal med Wärtsilä. Avtalet säkerställer tillförlitliga gasleveranser och maximerar drifttiden för LNG-terminalen. Wärtsilä besitter en unik erfarenhet av hela distributionskedjan för LNG.

LNG-importterminalen Manga kommer att spela en extremt avgörande roll för att regionens industrier ska kunna minska sina koldioxidavtryck och utsläpp av exempelvis kväveoxid (NOx), svaveloxid (SOx) och partiklar. Därför är detta en viktig miljömässig milstolpe för Östersjöområdet och speciellt för norra Finland och norra Sverige.

”Manga LNG-terminalen utgör en långsiktig plattform för en kostnadseffektiv och miljömässigt mera hållbar energiförsörjning i norra Europa. De branscher som gynnas är industri- och gruvbolag, sjöfarts- och transportbolag samt el- och värmeanläggningar i regionen. Det mervärde som Wärtsiläs kunskap inom detta område ger, gjorde det naturligt för oss att välja dem som en värdefull samarbetspartner för projektet,” säger Matti Suurnäkki, styrelseordförande för Manga LNG Oy.

”Det här projektet visar vilken expertis vi besitter gällande gasteknologi och gas som bränsle, såväl som vår sakkunskap om medelstor LNG-distribution. Vi är stolta över att ha arbetat tillsammans med Manga LNG Oy för att leverera den här terminalen och möjliggöra en hållbar energiförsörjning till en energiintensiv industriregion,” säger Antti Kämi, Vice President, Engine Power Plants, Wärtsilä Energy Business.

Flytande naturgas är ett lågemissionsbränsle som kan utnyttjas i landbaserad industri samt inom sjöfarts- och energiindustrin. Jämfört med alternativa fossila bränslen kan man med LNG uppnå betydande utsläppsminskningar av koldioxid, kväveoxid och partiklar.

Läs mer:
Referens (på engelska)
Broschyr (på engelska) 

Bildtext: Manga LNG-importterminalen i Torneå är den största anläggningen i sitt slag i hela Norden. Bild: Gasum Group. www.gasum.com

För ytterligare information vänligen kontakta:

Antti Kämi
Direktör, Engine Power Plants
Wärtsilä Energy Business
Tel. +
358 10 709 1242
antti.kami@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Kommunikationschef
Wärtsilä Energy Business
Tfn: +358 400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2018 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,2 miljarder euro med cirka 19 000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com 

Wärtsilä Energy Business i korthet
Wärtsilä Energy Business leder omvandlingen mot en framtid med hundraprocentigt förnybar energi. Som energisystemintegratörer har vi kunskap om, designar, bygger och servar optimala energisystem för kommande generationer. Wärtsiläs lösningar ger den flexibilitet som behövs för att integrera förnybara energikällor och säkra energisystemens tillförlitlighet. Vårt sortiment omfattar flexibla motorbaserade kraftverk, inklusive lösningar med flytande gas, hybridsolkraftverk, system for energihantering samt energilagringssystem och integrationslösningar. Under hela livscykeln för våra kunders installationer stödjer vi dem med tjänster som ger ökad effektivitet och garanterad prestanda. Wärtsilä har 70 GW installerad kraftverkskapacitet i 177 länder runtom i världen.
www.wartsila.com/energy 

© 2020 Wärtsilä