Wärtsilä donerar 1,5 miljoner euro till högskolor

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 maj 2010 kl 08:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har beslutat att donera sammanlagt 1,5 miljoner euro för att stöda vetenskap, forskning och undervisning i finländska högskolor. Stödet är fördelat enligt följande: Aalto-universitetets grundfond får 1 miljon euro, Svenska handelshögskolans grundfond 300 000 euro och Åbo Akademis grundfond 200 000 euro.

”Högskolorna är ytterst viktiga samarbetspartner för Wärtsilä inom forskning och produktutveckling.  Med denna donation vill vi främja den finländska högskoleinstitutionens fortsatta framgång och höga nivå också i framtiden. Samtidigt är denna donation en investering för att utveckla den framtida rekryteringsbasen”, säger koncernchef Ole Johansson.

Ytterligare information:

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn +358 40 547 63 90
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. 

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä