Wärtsiläs teknologipris för år 2004 till Wärtsilä bolagen i Sverige

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 maj 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs direktion har valt bearbetningssystemet för vevaxlar som utvecklats av Wärtsilä Sweden AB och Ciserv AB till vinnare av Wärtsiläs teknologipris 2004.

Att reparera en defekt vevaxel är en krävande åtgärd. Tack vare det nya bearbetningssystemet för vevaxlar förkortas reparationstiden med 40 procent och kostnaderna minskar därefter. Maskinbearbetningen kan göras utan att plocka isär motorn och dessutom är det enkelt och lätt att använda utrustningen.

Det nya systemet har utvecklats av Sture Alm, Reine Gustafsson, Reine Mattsson och Ronnie Svensson, som alla arbetar med motorservice i Sverige.

Wärtsilä Sweden AB:s reservdels- samt underhålls- och servicetjänster omfattar Wärtsiläs alla gas- och dieseldrivna kraftverks- och marinmotorer samt propulsionssystem. Ciserv AB erbjuder dessutom ett omfattande utbud service- och underhållstjänster för fartyg.

Wärtsiläs globala servicenät omfattar över 60 länder. Ciserv-bolag finns i nio länder.

För ytterligare information kontakta gärna:
Matti Kleimola, teknologidirektör, Wärtsilä Oyj Abp, telefon 010 709 5690
Bo Dahlén, verkställande direktör, Wärtsilä Sweden AB, telefon +46 31 744 4640

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä