Wärtsilä levererar ett kraftverk på 200 MWe till Pakistan – värdet på beställningen 134 miljoner euro

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
11 april 2008 kl 14:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har fått en beställning på en nyckelfärdig leverans av ett kraftverk till Nishat Power i Pakistan. Värdet på beställningen är 134 miljoner euro och kraftverkets effekt är 200 MWe. Nishat Power är ett självständigt energibolag, som producerar elektricitet till stamnätet.

Kraftverket, som drivs med tjockolja, väntas vara i drift i september 2009 och kommer att byggas nära staden Lahore. Ordern inkluderas i Wärtsiläs orderbok i april 2008.

Leveransen omfattar 11 stycken Wärtsilä 46-motorer, utrustning, byggarbete, testning och ibruktagande samt övervakande av det lokala byggandet. Förhandlingarna om ett drifts- och underhållsavtal pågår.

”Våra goda erfarenheter av Wärtsiläs produkter och tjänster låg bakom vårt beslut att starta projektet med Wärtsilä. Wärtsiläs kraftverk är bränsleekonomiska, pålitliga och servicen fungerar utmärkt”, säger Mian Mansha, styrelseordförande för Nishat Group.

Nishat Groups order förstärker Wärtsiläs ledande position som leverantör av privata kraftverk i Pakistan. Wärtsilä har levererat kraftverk för totalt 1000 MWe till Pakistan.

Nishat Group är ett av Pakistans ledande företag, som har intressen bland annat i textil-, cement-, försäkrings- och bankbranschen.

För vidare information vänligen kontakta:

Christoph Vitzthum, Direktör, Wärtsilä Power Plants, tel: +358 10 709 5670

Atte Palomäki, Kommunikationsdirektör, Wärtsilä, tel: +358 10 709 5599

Mer teknisk information finns i  Trade press meddelandet  (på engelska)

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä