Wärtsilä-motorer till Viking Lines nya passagerar-fraktfärja

Wartsila Corporation,
  • Pressmeddelande
11 april 2006 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä levererar huvud- och hjälpmotorer till Viking Lines nya passagerar-fraktfärja. Ordern som togs emot i mars omfattar fyra Wärtsilä 46F huvudmotorer och tre Wärtsilä Auxpac 20 hjälpmotorgeneratorer. Fartyget byggs av Aker Yards skeppsvarv i Helsingfors. Färjan kommer att trafikera mellan Helsingfors och Tallinn och blir färdigt år 2008.

Wärtsilä-motorer möjliggör låga driftskostnader. Eftersom motorn är lätt och har en kompakt konstruktion ökar fartygets lastkapacitet. Motorerna utrustas med katalysatorer för att minimera kväveoxidemissioner. Bränsleförbrukningen kan optimeras enligt belastningen.

För ytterligare information vänligen kontakta:
Wärtsilä Oyj Abp, informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

Wärtsilä i korthet:

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats www.wartsila.com.

© 2020 Wärtsilä