Fortsatt framgång för Wärtsiläs flerbränslemotorer – ännu en beställning på drivutrustning för isbrytande LNG-tankfartyg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 februari 2015 kl 12:00 E. Europe Standard Time

Fem nya isklassade LNG-tankfartyg av Arc 7-design håller på att byggas på varvet Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering (DSME) i Sydkorea. Fartygen kommer att drivas av sammanlagt 30 Wärtsilä 50DF-flerbränslemotorer. Fartygen kommer att användas under arktiska förhållanden i Yamal LNG-projektet i norra Ryssland. Beställningen gavs i januari till Wärtsiläs samföretag, Wärtsilä Hyundai Engine Company (WHEC), som också kommer att bygga motorerna i Sydkorea.

Alla LNG-tankfartyg kommer att utrustas med fyra 12-cylindriga Wärtsilä 50DF-motorer och två 9-cylindriga Wärtsilä 50DF-motorer. Motorerna kommer huvudsakligen att gå på flytande naturgas (LNG), men kan också drivas med konventionella dieselbränslen för marint bruk. Vid drift i arktiska förhållanden måste fartygen klara temperaturer på hela minus 50 grader Celsius och kunna bryta is som är upp till två meter tjock. Detta innebär en stor variation i motorbelastning under kort tid och Wärtsiläs motorer ansågs vara bäst lämpade för dessa extrema förhållanden.

”Totalt sett har Wärtsilä inom de senaste tolv månaderna fått beställningar på 90 flerbränslemotorer till 15 av de isklassade LNG-tankfartygen av Arc 7-design för Yamal-projektet. Det här är en tydlig bekräftelse på att Wärtsiläs maskineri anses ha en mycket hög effektivitet och pålitlighet, vilket ägare och varv runtom i världen värdesätter. Det är ett nöje att samarbeta med DSME och ägarna till fartygen när det gäller att uppfylla de krav som arktisk drift ställer på motorerna”, säger försäljningsdirektör Lars Anderson, Wärtsilä Ship Power.

Yamal LNG är ett ryskt projekt, som i slutet av 2017 förväntas producera 16,5 miljoner ton LNG per år för leverans till kunder i Europa, Asien och Sydamerika.

Wärtsilä 50DF-motorn
Wärtsilä 50DF-motorn tillverkas i olika konfigurationer, från en 6-cylindrig radmotor till en 18-cylindrig V-motor, med 950/975 kW per cylinder och maximal mekanisk effekt på 17 100 kW. Motorvarvtalet är 500 eller 514 varv/min med 50 Hz- och 60 Hz-tillämpning. Maximal termisk verkningsgrad är högre än för någon annan gasmotor.

Vid gasdrift är utsläppen av kväveoxider (NOx) minst 85 procent under de värden som anges i de aktuella IMO-bestämmelserna och koldioxidutsläppen är cirka 25 procent lägre än för konventionella marinmotorer som drivs med dieselbränsle. Dessutom är utsläppen av svaveloxid (SOx) och partiklar försumbara.

Länk till pressmeddelandet som publicerades 10 november 2014:
Wärtsiläs flerbränslemotorer ska driva isbrytande LNG-tankfartyg av Arc 7-design

Mer information om Wärtsiläs 50DF-motor (på engelska):
Wärtsilä 50DF on wartsila.com

Länk till bilden (DSME)
Bildtext: Totalt sett har Wärtsilä inom de senaste tolv månaderna fått beställningar på 90 flerbränslemotorer till 15 isklassade LNG-tankfartyg av Arc 7-design för Yamal-projektet.

 

Mediakontakt:

Lars Anderson
Försäljningdirektör, Engines, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +65 6265 9122
lars.anderson@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Marknadsförings- och kommunikationschef, Ship Power
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: 010 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet:
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä