Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2013 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
11 februari 2014 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag 11.2.2014 publicerat sin årsredovisning för år 2013 på adressen http://www.wartsilareports.com/sv-SE/2013/ar/startsida/. Den elektroniska årsredovisningen för år 2013 innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance Statement) i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2013. Årsredovisningen innehåller även en Wärtsiläs berättelser -sektion med ytterligare information angående Wärtsiläs affärsomgivning och hållbara utveckling. En pdf-version av årsredovisningen finns som bilaga till detta meddelande.

En engelskspråkig iPad-version av årsredovisningen 2013 har också publicerat i Wärtsiläs iPublication-applikation.

Wärtsilä Oyj Abp

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä