Wärtsilä tecknar omfattande utbildningsavtal med det holländska rederiet Wagenborg

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 januari 2010 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har tecknat ett treårigt utbildningsavtal med sin långvariga kund, Wagenborg Shipping från Nederländerna. Avtalet innefattar utbildning av mer än 830 av rederiets besättningsmedlemmar och kommer att hållas vid utbildningscentren Wärtsilä Land & Sea Academy. Utbildningen består av cirka 70 kurser årligen. Programmet innefattar produktspecifika instruktioner för dieselmotorer och drivningssystem samt anpassad utbildning i elteknik, navigering, hydraulik och pneumatik.

Wärtsiläs Land & Sea Academy finns i Nederländerna, Sverige, Finland, Schweiz, Italien, Indien, Sydkorea, Filippinerna, USA och Brasilien. Land & Sea Academy erbjuder anpassade utbildningsprogram för Wärtsiläs kunder och tekniska produktinstruktioner för Wärtsiläs anställda. Allt som allt utbildas årligen ca 10.000 personer vid de här anläggningarna.

”En allmän strategisk analys visar att antalet nationaliteter och kulturer på fartyg sannolikt kommer att öka i framtiden. Mot bakgrund av det kommer Wagenborg att ha nytta av en partner som kan erbjuda ett brett utbud av både praktiska och teoretiska utbildningsprogram på flera platser runt om i världen. Det viktigaste är att de här utbildningsprogrammen kan garantera samma standard och undervisningsnivå oavsett tid eller plats. Wagenborg har hittat en sådan partner i Wärtsilä Land & Sea Academy”, säger Cees Horvers, General Manager för Wagenborg Shippings bemanningsavdelning.

Wagenborg Shipping har mer än 1.000 sjömän anställda på sina fartyg. De kommer inte bara från Nederländerna och andra delar av Europa utan från olika delar av världen. För närvarande har bolaget mer än 20 nationaliteter representerade, inklusive några från Kina och nyligen också Vietnam.

Wagenborg Shipping har mer än 150 fartyg av olika typer, inklusive en flotta för transport av skogsindustriprodukter. Många av Wagenborgs fartyg är utrustade med motorer och drivningssystem från Wärtsilä. Företagets beslut att välja Wärtsilä Land & Sea Academy baserades på ett mångårigt samarbete med Wärtsilä och det stora antalet Wärtsilä-produkter på fartygen.

Wärtsilä Land & Sea Academys anpassade utbildningsprogram är främst utformade för drift och underhåll av produkter som levererats av Wärtsilä. Dessutom erbjuds även allmänna kurser för ämnen som säkerhetsledning och nautisk utbildning. Kurserna vid Land & Sea Academy leds av certifierade professionella lärare.

Wagenborg Shippings utbildningsprogram kommer att bestå av moduler som omfattar 4 till 14 dagar med inriktning på en viss produkt eller produktkompetens. Utbildningsprogrammet kommer att hållas vid Wärtsilä Land & Sea Academy i Nederländerna och på Filippinerna.

Läs mera om Wärtsilä Land & Sea Academy på www.wartsila.com/wlsa  

Ytterligare information:

Jari Ullakonoja
Direktör, Training Services
Wärtsilä Services
Tel: +358 40 5465433
jari.ullakonoja@wartsila.com

Tuula Franck
Kommunikationschef
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358400 267555
tuula.franck@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2008 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med 19.000 anställda. Företaget har verksamhet i160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä