Wärtsilä köper propellerreparationsbolag i Sydafrika

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 januari 2007 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har ingått avtal om att köpa det sydafrikanska företaget Marine Propeller (Pty) Ltd:s hela verksamhet. Marine Propeller (Pty) Ltd är privatägt och fokuserar i huvudsak på att reparera propellrar. En liten del av verksamheten består av att gjuta små propellrar.

Detta företagsköp kommer att utöka Wärtsiläs utbud i Sydafrika till att inkludera propellerreparation. Kunskapen, det goda anseendet och kunderna som Marine Propeller för med sig utgör en god bas för detta. Eftersom businessen växer på både marin- och kraftverkssidan, planerar Wärtsilä att utöka sin verksamhet och sitt serviceutbud i södra Afrika.

Marine Propellers verksamhet kommer att flyttas till Wärtsiläs nya utrymmen i Kapstaden under det första halvåret år 2007. De åtta anställda hos Marine Propeller kommer att övergå i Wärtsiläs tjänst.

Tilläggsuppgifter: Eeva Kainulainen, informationsdirektör, tel. +358 10 709 5235.

 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä