Wärtsilä ingick avtal om licenstillverkning med brasilianskt bolag

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 januari 2006 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har ingått ett avtal om licenstillverkning med brasilianska NUCLEP (Nuclebrás Equipamentos Pesados S.A.). Avtalet gäller tillverkning av lågvarviga tvåtaktsmotorer med elektronisk direktinsprutning. 

”Detta avtal ger oss nya möjligheter på den växande skeppsbyggnadsmarknaden i Brasilien. Vi ser med intresse framemot att inleda samarbetet”, säger Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson.

”Eftersom inga marinmotorer tillverkats i vårt land sedan 1996 är detta avtal en betydande milstolpe för Brasilien”, säger Nucleps verkställande direktör Jaime Wallwitz Cardoso. Bolaget har som mål att tillverka sex till tio motorer per år. Leveransen av den första Wärtsilä-motorn infaller i början av år 2008.

Efter detta avtal har Wärtsilä totalt tretton avtal om licenstillverkning med centrala varv.

För ytterligare information vänligen kontakta: informationsdirektör Eeva Kainulainen, telefon 010 709 5235.

Detta pressmeddelande finns i två versioner. Detta är den kortare av dem. Den längre versionen som är på engelska innehåller mer teknisk information. Meddelandena finns att läsa på vår webbplats www.wartsila.com.

© 2020 Wärtsilä