Utnämning inom Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
11 januari 2005 kl 14:00 E. Europe Standard Time

Diplomingenjör Arto Hyytiä har utnämnts fr.o.m. 1.1.2005 till chef för Wärtsilä Finland Oy:s Åboenhet. Han ansvarar för Åboenhetens gemensamma lokala ärenden samt kontakterna till intressegrupperna. Hyytiä fungerar också som chef för HR-verksamheten inom Wärtsilä Finland Oy.

Arto Hyytiä rapporterar till Wärtsilä Finland Oy:s VD Heikki Miilumäki.

Ingenjör Teuvo Kylä-Kaila har utnämnts till Delivery Process Develoment Manager inom Wärtsiläs Motordivision fr.o.m. 1.1.2005. Till hans huvudansvarsområde hör att utveckla och leda Motordivisionens leveransprocess.

 

Teuvo Kylä-Kaila rapporterar till Wärtsiläs produktionsdirektör Erik Pettersson.  

 

© 2020 Wärtsilä