Wärtsilä: Försäljningen av Ovako godkänd av myndigheterna

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 november 2006 kl 18:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Rautaruukki Oyj och AB SKF undertecknade i juli 2006 ett avtal om försäljningen av de operativa bolagen som ingår i Oy Ovako Ab till ett bolag som ägs av aktieägarna till Hombergh Holdings BV, WP de Pundert Ventures BV och Pampus Industrie Beteiligungen GmbH & Co. KG. Transaktionen förutsatte godkännande av myndigheterna vilket nu erhållits. Försäljningen väntas därmed slutföras under november 2006.

 

Wärtsilä Oyj Abp

Eeva Kainulainen              Maj-Len Ek
Informationsdirektör          Ekonomidirektör

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä