Ett konsortium lett av Wärtsilä levererar kraftverk på 573 MW till Jordanien - värdet på Wärtsiläs beställning 334 miljoner US dollar

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 oktober 2012 kl 15:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Pressmeddelande, 10.10.2012, kl. 12.30 (EET)

Ett konsortium, som leds av Wärtsilä, har tecknat ett avtal med Amman Asia Electric Power Company om att bygga ett kraftverk på 573 MW till Jordanien. Konsortiet består av Wärtsilä och det sydkoreanska Lotte Engineering & Construction. Det totala värdet på det nyckelfärdiga (EPC) kontraktet är 552 miljoner US dollar varav Wärtsiläs del är 334 miljoner US dollar. Beställningen upptas i Wärtsiläs orderstock under det tredje kvartalet 2012.

Undertecknandet av elektricitetsinköpsavtalet mellan National Electric Power Company of Jordan (NEPCO) och Amman Asia Electric Power Company meddelades den 25.9.2012. Amman Asia Electric Power är ägt av Korea Electric Power Corporation, Mitsubishi Corporation och Wärtsilä. Då projektet är avslutat, kommer kraftverket att förse National Electric Power Company of Jordan (NEPCO) med elektricitet till det jordanska stamnätet.

I september 2012 undertecknade Amman Asia Electric Power ett 25-årigt elektricitetsinköpsavtal med jordanska NEPCO.

Wärtsilä meddelade i januari 2012 att Jordaniens nationella elbolag NEPCO (National Electric Power Company) hade valt ett konsortium bestående av Korea Electric Power Corporation, Mitsubishi Corporation och Wärtsilä Oyj Abp att bygga ett kraftverksprojekt (IPP3) i Jordanien.

Mera information finns tillgängligt på engelska i ett separat pressmeddelande.

För ytterligare information, vänligen kontakta;

Vesa Riihimäki
Direktör, Wärtsilä Power Plants
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 10 7095232
vesa.riihimaki@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2011 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,2 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä