Wärtsilä koncentrerar sig på Marinmotorer och Service - kraftverksbusinessen omfokuseras och kapaciteten anpassas

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 september 2003 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Det första skedet i Wärtsiläs verksamhetsanalys, som koncernen informerade om i slutet av juli, har avslutats. Avsikten är att anpassa verksamheten till marknadsläget och avsevärt förbättra resultatförmågan. Koncernens rörelsevinstmål på 7-8% ska uppnås före utgången av år 2005.

Koncernen söker tillväxt inom drivsystem för fartyg och service. 

Wärtsilä har under de senaste veckorna fått betydande beställningar på kraftverk. Orderstocken för Power-divisionerna uppgick i slutet av augusti till 1 500 milj. euro, vilket var 14% högre än under motsvarande period i fjol. Trots detta är efterfrågan på marknaden klart lägre än koncernens kapacitetsnivå. Därför kommer kapaciteten att anpassas och antalet anställda att minskas. 

Kraftverksdivisionen fokuserar på konkurrenskraftiga produkter 

Wärtsiläs Kraftverksdivision kommer att fokusera på konkurrenskraftiga och allt färre produkter för att anpassa sig till marknadsläget och de stora efterfrågevariationerna på marknaden. 

Wärtsilä minskar produktionen av högvarviga motorer

Verksamheten för högvarviga motorer har inte i sin nuvarande form motsvarat förväntningarna. Därför lägger koncernen ned tillverkningen av Wärtsilä 200- och 220SG- motorer i Mulhouse, Frankrike. Tillverkningen av specialprodukter i franska Surgères kommer dock att fortgå.

Wärtsilä France kommer att inrikta sig på serviceverksamhet och fortsätter underhållet av högvarviga motorer precis som tidigare. I augusti i år informerade Wärtsilä om sina samarbetsplaner med Volvo om service och försäljning av Volvo Penta-marinmotorer.  

Förändringarna berör 400-500 personer i första skedet

Förhandlingarna med personalens representanter om de avsedda förändringarna inleds i koncernens dotterbolag i enlighet med respektive lands stadganden. I första skedet uppskattas förändringarna beröra 400-500 personer av de totalt 12 500 anställda.

Omfokuseringen av produktionen fortgår

Verksamhetsanalysen kommer att fortsätta och den väntas innebära fler kapacitetsminskningar. Beroende på planens slutliga omfattning och tidsmässiga förläggning kommer en reservering för strukturarrangemang på 75-150 miljoner euro att göras under sista kvartalet 2003. Reserveringen belastar Power-divisionernas resultat för 2003. I enlighet med det som koncernen informerade i slutet av juli kommer Wärtsiläs operativa lönsamhet, exklusive reserveringen för strukturarrangemang, att vara på samma nivå som ifjol.  

År 2002 uppgick Wärtsiläs omsättning till 2,5 miljarder euro och antalet anställda var 12 500.

För ytterligare uppgifter vänligen kontakta:
Koncernchef Ole Johansson, telefon +358 (0)10 709 5601 eller vice verkställande direktör Sven Bertlin, telefon +358 (0)10 709 5605.

 

© 2019 Wärtsilä