Seabin-havsskräpkorgen demonstrerades under Konstens natt i Vasa

Wärtsilä,
  • Nyhet
10 augusti 2017 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsiläs Finland100-projekt för att introducera havsskräpkorgar i Finland framskrider. I dag togs en Seabin-havsskräpkorg i testbruk i samarbete med Vasa stad och som en del av evenemanget Konstens natt i Inre hamnen i närheten av Kuntsis museum för modern konst.

”Miljövård har en central plats i Wärtsiläs strategi och vi satsar på utvecklandet av teknologier som kan trygga framtiden på det marina området. I Vasa är havet nära alla och det är glädjande att kunna testa Seabin-havsskräpkorgen också här. Samtidigt vill vi fästa uppmärksamhet vid hur vi alla kan påverka renheten av havsmiljön med våra egna handlingar”, säger Juha Kytölä, direktör för Wärtsiläs Marine Solutions miljölösningar.

Seabin-projektets Peter Ceglinski säger: ”Seabins projektetteam är extremt stolt över att nu redan få Seabin-teknologin till den tredje staden i Finland. Strategin är att sprida Seabin-teknologi i Finland som en del av Wärtsiläs Finland 100 -kampanj. Dessa viktiga och strategiska Seabin-installationer är en del av ett globalt initiativ, som syftar till att hitta lösningar till problemet med plastavfall i oceanerna. Att samarbeta med industriledare som Wärtsilä för oss ett steg närmare renare hav.”

Under partnerskapsprogrammet har Wärtsilä redan donerat havsskräpkorgar till Helsingfors och Åbo.

”Vi är glada och nöjda att vi som tredje stad i Finland får en Seabin-havsskräpkorg till Vasa. Det är jätteintressant att se den i drift. Varje skräp i havet som hamnar i en Seabin är hemåt, det betyder ett skräp mindre vid klippstränderna som är väldigt svåra att hålla rena”, kommenterar Teijo Seppelin som representerar Vasa stads kommunteknik.

Wärtsilä har samarbetat med Håll Skärgården Ren rf ända sedan 2009 genom att stöda föreningens verksamhet och ett renare kustområde. År 2017 fokuserar samarbetet och stödet på talkokampanjen Snygg Beach. Projektchefen Anna Zweygbergk: ”Man talar mer och mer om nedskräpningen av haven runtom i världen och innovationer som Seabin är mer än välkomna. Håll Skärgården Ren rf har från 2011 följt tillståndet på Finlands stränder inom ramen för övervakade strandstädningar och kampanjen Snygg Beach, som också Wärtsilä stöder. På det här viset vi har kunnat samla information utöver vårt konkreta avfallshanteringsarbete, påverka människornas attityder och erbjuda ett konkret sätt att delta. Resultaten av städningarna har tydligt visat, att nedskräpningsproblemet är verkligt även hos oss vid Finlands kust och i Östersjön. I sommar har vi också publicerat boken ”Roskapostia” som handlar om nedskräpningen av Finlands stränder och Östersjön”.

Vad är en Seabin-havsskräpkorg?

Seabin-projektet erbjuder lösningar på den globala nedskräpningen av haven. Projektet närmar sig utmaningen från flera olika synvinklar och fokuserar särskilt på utbildning, forskning och teknik.

Seabin är en flytande havsskräpkorg, som kan placeras i vattnet i småbåtshamnar, vid varv och i segel- och handelshamnar, där den samlar in skräp som flyter omkring i vattnet. Ytvattnet sugs in i Seabin-havssoptunnan genom en filterpåse. När vattnet efter det pumpas tillbaka i hamnbassängen, blir skräpet kvar i insamlingspåsen och behandlas därefter på vederbörligt sätt. Seabin har också kapacitet att samla in en del av den olja och de andra orenheter som flyter på vattenytan. För tillfället använder Seabin-projektets team 12 volts dränkbara pumpar, i vilka man kan utnyttja alternativa och rena energikällor. Det kan vara fråga om sol-, våg- eller vindkraft beroende på det geografiska läget och vilken teknik som finns tillgänglig.

Wärtsilä fungerar som Seabin-projektets globala pilotpartner under de kommande tre åren. Övriga pilotpartner är La Grande Motte i södra Frankrike, Porto Montenegro i Montenegro, Port Adriano på Mallorca i Spanien, Butterfield på Bermuda och Safe Harbor Marinas i USA. Seabin-projektet lanserade sin nya V5 Hybrid-modell i slutet av april och efter det har prototyperna börjat installeras i pilotpartnernas objekt. Under testperioden samlar man in pilotpartnernas erfarenheter av hur havsskräpkorgarna fungerar. Den kommersiella försäljningen av Seabin-skräpkorgarna väntas komma i gång under hösten.

Hållbara miljöinitiativ från Wärtsilä

Wärtsilä är medlem i Sustainable Shipping Initiative och har undertecknat FN:s initiativ Global Compact. Bolaget formar de traditionella sjöfarts- och energimarknaderna genom att utveckla förnybara lösningar som är förenliga med principerna om hållbar utveckling och som förbättrar sjöfartens och energiproduktionens miljöavtryck.

Wärtsilä erbjuder toppteknik för att minska utsläpp från fartyg: avgasreningssystem och flerbränslemotorer som i första hand har planerats för flytande naturgas, ett renare alternativ till diesel och biodiesel. Wärtsilä planerar, levererar och installerar också teknik som är avsedd för hantering av barlastvatten och som minskar mängden utsläpp i världshaven. Det gynnar marina ekosystem världen över. Wärtsiläs system för fjärrövervakning och fleet management hjälper till att optimera fartygsdriften.

Wärtsiläs utbud har redan sedan tidigare varit övertygande och det har fått en betydande komplettering av olika solenergilösningar. Wärtsilä hjälper sina kunder att minska koldioxidutsläppen med nya hållbara innovationer. Wärtsilä är det första företaget som erbjuder storskaliga solhybridkraftverk. I hybridlösningen kombineras en solcellspark och Wärtsiläs mycket flexibla och smarta kraftverkslösning. Båda enheterna fungerar synkroniserat, vilket minskar motorernas bränsleförbrukning.

Bakgrund till nedskräpning av världshaven

Plast har en överraskande stor inverkan på miljön och ekosystemen. Uppskattningar tyder på att det 2025 kommer att finnas ett ton plast per tre ton fisk i världshaven. Dessutom väntas det att mängden plast i världshaven viktmässigt överskrider mängden fisk till år 2050 (källa: Ellen Macarthur Foundation, 2016). Under de senaste tio åren har det producerats mera plast i världen än det producerades under hela förra seklet. Plast orsakar skador på det marina ekosystemet för över 13 miljarder dollar per år. Djur sväljer vårt avfall och trasslar in sig i det. De lokala havsmiljöerna lider, vilket försvagar fisk- och skaldjursstammarna. Sjöfarten och turismen kan lida, eftersom människor får i sig skadliga orenheter när de utan att veta om det äter förorenad fisk och skaldjur.

Läs mer på Wärtsiläs Finland100-sidor

Teknisk beskrivning av Seabin

Länk till bilder

 

Tilläggsuppgifter:

Kommunikationschef Sari Luhanka
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. 0503860 353
sari.luhanka@wartsila.com

Kommunikationsdirektör Marica Lassus
Wärtsilä Finland Oy
Tfn. 050 2094
marica.lassus@wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä