Wärtsilä utnämner Jaakko Eskola till koncernchef fr.o.m. 1.11.2015

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 augusti 2015 kl 18:30 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs styrelse har utnämnt dipl.ing. Jaakko Eskola (57) till ny verkställande direktör och koncernchef för Wärtsilä Oyj Abp från och med 1.11.2015. Han efterträder Björn Rosengren som har utnämnts till verkställande direktör för Sandvik, ett svenskt industribolag med global verksamhet.

Jaakko Eskola är för närvarande direktör för Marine Solutions-affärsområdet och ställföreträdande verkställande direktör. Eskola anställdes av Wärtsilä 1998, med en bakgrund inom internationell projekt- och företagsfinansiering. Därefter har han varit verkställande direktör för Wärtsilä Development and Financial Services, ansvarat för Power Plants-affärsområdets försäljning och marknadsföring och sedan 2006 varit direktör för affärsområdet Marine Solutions. Han är för närvarande baserad i Shanghai i Kina.

”Jag vill tacka Björn Rosengren för att ha under de senaste fyra åren styrt Wärtsilä mot lönsam tillväxt i utmanande marknadsförhållanden. Wärtsiläs varumärke är idag välpositionerat och vårt breda utbud säkerställer vår framtida konkurrenskraft” säger Mikael Lilius, styrelseordförande för Wärtsilä.

”Jaakko Eskola har en utmärkt meritförteckning från sina 17 år på Wärtsilä. Styrelsen är övertygad om att hans globala erfarenhet, djupa marknadsförståelse, öppna ledarstil och engagemang för Wärtsiläs kultur kommer att leda oss till fortsatt framgång.”

“Genom sitt fokus på energieffektivitet och innovation är Wärtsilä mycket väl positionerad inom sina marknader. Jag är mycket glad och stolt över att leda ett bolag som formar industrin med avancerade teknologier och livscykellösningar. Som ett globalt team främjar vi våra kunders affärsverksamhet och gynnar miljön” kommenterar Jaakko Eskola sin utnämning.

Wärtsilä har inlett processen för utnämningen av Eskolas efterträdare till Marine Solutions-affärsverksamhetens ledning.

CV Eskola

Länk till bild

 

Wärtsilä Oyj Abp

Styrelsen

 

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Mikael Lilius
Styrelseordförande
Wärtsilä Oyj Abp
Tel +358 10  7095599
 

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel +358 10 7095599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17.700 anställda. Företaget hade verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsingfors, Finland.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä