Wärtsiläs flerbränslemotorer i världens första LNG-drivna isbrytare

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
10 juni 2014 kl 12:30 E. Europe Standard Time

Helsingforsvarvet Arctech Helsinki Shipyard bygger en ny isbrytare för Trafikverket i Finland med Wärtsiläs flerbränslemotorer som kan använda såväl LNG flytande naturgas som lågsvavelhaltig dieselolja som drivmedel. Vid leveransen i slutet av 2015 blir fartyget världens första LNG-drivna isbrytare.

Wärtsiläs ledande ställning som leverantör av flerbränsledrivna dieselmotorer var en avgörande faktor vid beställningen. Användningen av LNG som drivmedel minskar både utsläpp och bränslekostnader väsentligt. Wärtsilä-motorernas dokumenterade cylindereffekt var också en positiv faktor i kontraktsbeslutet. Totalleveransen omfattar en 8-cylindrig Wärtsilä 20DF-motor, två 9-cylindriga Wärtsilä 34DF-motorer och två 12-cylindriga Wärtsilä 34DF-motorer. Leveranskontraktet undertecknades i mars 2014 och delleveranserna till skeppsvarvet sker våren 2015.

”Den nya isbrytaren bygger på dagens mest avancerade teknologi och byggs speciellt för de krävande vinterförhållandena i norra Östersjön. Genom användningen av LNG som drivmedel blir isbrytaren den miljövänligaste som någonsin byggts”, säger Esko Mustamäki, verkställande direktör för Arctech Helsinki Shipyard.

”Vi är industriledande inom gasbaserad fartygsutrustning och stolta över att kunna leverera världens första LNG-drivna isbrytare med fartygsmotorer vars verkningsgrad motsvarar kundens avancerade önskemål. Förenandet av isbrytarförmåga med miljökrav för hållbar utveckling är en utmanande kombination men vår flerbränsleteknologi har de egenskaper som krävs”, säger Aaron Bresnahan, marknadsföringsdirektör för Wärtsilä Ship Power.

Fartyget kommer att kunna avancera kontinuerligt genom 1,6 meter tjock is och bryta upp en 25 meter bred ränna vid en istjocklek på 1,2 meter med 6 knops fart. Det kommer även att uppnå en assistanshastighet på 9-11 knop. I öppet vatten är assistansfarten minst 16 knop. Trots att fartygets huvuduppgift är isbrytning kan det även fungera oberoende vid åtgärdandet av oljeutsläpp och nödbogsering i krävande förhållanden såväl vinter- som sommartid. Fartyget kommer därför att arbeta året runt med uppgiften att trygga havstransporter i Östersjön.

Bild av Arctech isbrytare
Bildtext: Den nya isbrytaren som byggs av Arctech Helsinki Shipyard för Trafikverket i Finland drivs av Wärtsiläs flerbränslemotorer och blir den miljövänligaste isbrytaren som någonsin byggts.

Länk till information om Wärtsiläs flerbränslemotorer (på engelska)

Media kontakter:

Mika Ojutkangas
General Manager
Wärtsilä Ship Power
Tfn. +358 10 709 3625
mika.ojutkangas@wartsila.com  

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn. +358 40 547 6390
atte.palomaki@wartsila.com  

Marit Holmlund-Sund
Senior Manager Marketing, Communications
Wärtsilä Ship Power
Tfn: +358 10 709 1439
marit.holmlund-sund@wartsila.com  

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2013 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä