Wärtsilä, Rautaruukki och SKF har slutfört sammanslagning av verksamheter inom långa stålprodukter

Wärtsilä Corporation,
  • Börsmeddelande
10 maj 2005 kl 09:30 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp, Rautaruukki Abp och AB SKF har slutfört sammanslagning av verksamheter inom långa stålprodukter till ett nytt samägt bolag. Det nya bolaget heter Oy Ovako Ab och verksamheten startas från och med 10 maj.

Risto Virrankoski har utsetts till styrelseordförande. Tore Bertilsson, Sven Bertlin, Lars Hellberg, Mikko Hietanen, Heikki Rusila och Kaj Thorén har utsetts till styrelseledamöter. Jarmo Tonteri har utsetts till koncernchef för Ovako.

Aktieägarna bytte sina aktier i de tillskjutna företagen mot aktier i Ovako.  Ovako kommer att konsolideras som ett intressebolag i aktieägarnas koncernredovisning.

För ytterligare information, kontakta gärna: Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tfn +358 10 7095 235

© 2020 Wärtsilä