Wärtsilä tilldelas en kraftverksorder värd 120 miljoner euro

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 april 2015 kl 16:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett betydande kontrakt om att leverera ett kraftverk åt en europeisk kund med internationell verksamhet. Värdet på utrustningsleveransen är cirka 120 miljoner euro. Ordern omfattar Wärtsiläs 50-motorer samt hjälputrustning. Ordern ingick i Wärtsiläs orderingång för första kvartalet 2015. 

Wärtsiläs 50-motorplattform kan drivas med två sorters bränslen, gas och flytande bränsle. Den första modellen, Wärtsilä 50DF, lanserades i början av år 2000. Den är tillverkad för hög effekt med bra verkningsgrad och låga utsläpp. Denna flerbränslelösning var ett genombrott på den marina marknaden för LNG-tankfartyg och ersatte ångturbiner som främsta elkälla. För kraftverksindustrin utvecklades därefter motsvarande motorer som också använder såväl gas- som flytande bränslen. Cirka 700 Wärtsilä 50-motorer har sålts till den marina sektorn och 300 stycken till energisektorn.   

Den här senaste ordern är ännu ett bevis på att Wärtsiläs Smart Power Generation-teknologi, som ger flexibilitet och kapacitet att komplettera traditionella former av elgenerering, hjälper till att förbättra prestandan för hela elsystem. Den här optimeringen av elsystem tillhandahåller märkbara fördelar, inkluderande betydelsefulla kostnadsbesparningar och minskade utsläpp.

 

För mer information, kontakta:

Risto Paldanius
Direktör, Europa och Afrika
Wärtsilä Power Plants
Tfn: +358 40 5013669
risto.paldanius@wartsila.com

Natalia Valtasaari
Direktör, investerarrelationer
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 40 1877809
natalia.valtasaari@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 7095599
atte.palomaki@wartsila.com

 

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2014 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 17 700 anställda. Företaget har verksamhet i över 200 enheter i närmare 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä