Wärtsilä valdes till leverantör av ett stort gaskraftverk till Kalifornien, USA

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 april 2006 kl 19:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har i dag valts till leverantör av ett stort gaskraftverk i Humboldt Bay i Kalifornien, USA. Värdet på affären är över 100 miljoner euro. Kraftverket levereras till Pacific Gas & Electric Company (PG&E) som hör till de största elbolagen i USA.

Avtalet måste ännu godkännas av Kaliforniens energimyndighet Public Utility Commission och få miljötillstånd av California Energy Commission. Den kommersiella driften av anläggningen väntas börja i medlet av 2009.

Kraftverket på 163 MW kommer att producera el för det lokala elnätet på Kaliforniens nordkust. PG&E valde Wärtsiläs teknologi som ersättande teknologi för det nuvarande kraftverket i Humboldt Bay. Den nya anläggningen är 35 procent effektivare än den gamla, och utsläppen minskar med 90 procent. Kraftverkets elproduktion täcker ca 125.000 kaliforniska hushålls behov.

”Affären är ett betydande genombrott för Wärtsilä i Kalifornien. Wärtsiläs gasmotorteknologi är ett utmärkt val med tanke på anläggningens varierande energiproduktionsbehov och delstatens ökande oro för miljöproblem. Vår teknologi erbjuder en hög verkningsgrad både för full belastning och delbelastning. I kombination med våra tilläggstjänster i anslutning till underhåll är det här en betydande konkurrensfördel”, säger Frank Donnelly, direktör för Wärtsiläs kraftverksverksamhet i Nordamerika.

Ytterligare information:

Frank Donnelly, direktör för Wärtsiläs kraftverksverksamhet i Nordamerika, tfn +1 281 233 6201

Eeva Kainulainen, informationsdirektör, Wärtsilä Oyj Abp, tfn 040 568 0591

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder sina kunders verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 12 000 professionella medarbetare i mer än 130 Wärtsiläenheter i över 60 länder runt om i världen.

Pacific Gas and Electric Company

Pacific Gas and Electric Company inledde sin verksamhet år 1905 i Kalifornien. Bolaget hör till de största gas- och elverken i USA. Bolagets huvudkontor ligger i San Fransisco och är ett dotterbolag till PG&E Corporation (NYSE: PCG – News). Pacific Gas and Electric Companys huvudbransch är energitransmission. Bolaget levererar gas och el till ca 15 miljoner människor inom ett område på 70.000 kvadratmiles i norra och centrala Kalifornien. Verksamhetsområdet sträcker sig från Eureka i norr till Bakersfield i söder och från Stilla havet i väster till Sierra Nevada i öster. www.pge.com.

© 2020 Wärtsilä