Förslag till sammansättning av Wärtsiläs styrelse

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 mars 2005 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Aktieägare, som representerar över 40% av alla röster i Wärtsilä Oyj Abp, föreslår, att bolagsstämman som sammanträder 21.3.2005 befäster antalet styrelsemedlemmar till sju och att till styrelsemedlemmar välja följande personer: verkställande direktör Heikki Allonen, bergsrådet Göran J. Ehrnrooth, verkställande direktör Risto Hautamäki, minister Jaakko Iloniemi, sjöfartsrådet Antti Lagerroos, verkställande direktör Bertel Langenskiöld och verkställande direktör Matti Vuoria.

De har alla gett sitt samtycke till uppgiften.

Styrelsemedlemmarnas mandatperiod är ett år.

 

© 2020 Wärtsilä