Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2014 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 februari 2015 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag 10.2.2015 publicerat sin årsredovisning för år 2014 på adressen www.wartsila.com/ar2014-sv. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten (Corporate Governance Statement) i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2014. Årsredovisningen innehåller även sektionen Wärtsiläs berättelser med ytterligare information angående bolagets affärsomgivning och hållbara utveckling. En pdf-fil av årsredovisningen 2014 finns som bilaga till detta meddelande.

En engelskspråkig iPad-version av årsredovisningen 2014 har publicerats i Wärtsiläs iPublication-applikation (http://itunes.apple.com/app/wartsila-ipublication/id414470710?mt=8&ls=1).

Wärtsilä Oyj Abp

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä