Wärtsilä köper affärsverksamheten av ett automationsbolag i Singapore

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
10 februari 2006 kl 13:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har köpt hela affärsverksamheten av Total Automation Ltd, ett börsnoterat Singaporebaserat bolag inom marin automation samt alla Total Automations dotterbolag. Köpesumman är 61,6 miljoner euro. År 2004 var Total Automations omsättning 38,5 miljoner euro, och lönsamheten har hela tiden överstigit 15 %. Bolaget har över 400 anställda och verksamhetsställen i Singapore, Dubai, Frankrike, Storbritannien och Kina.

”Affären stöder kraftigt Wärtsiläs tillväxtstrategi inom affärsområdena Ship Power och Service genom att utvidga produkt- och serviceutbudet på global nivå, ”säger Wärtsiläs koncernchef Ole Johansson. ”Därigenom får Wärtsilä ett betydande tillskott i sin kompetens inom el- och automationssektorn från ett företag med goda referenser. Affären förstärker också Wärtsiläs ställning i synnerhet i Asien och Mellanöstern.”

”Våra kunder kommer också i fortsättningen att få samma högklassiga service, men nu är det ett av världens ledande företag inom branschen som står bakom den och som har ett heltäckande produkt- och underhållsserviceutbud”, säger Total Automation Ltd:s styrelseordförande Richard Willenbrock. ”För vårt företag och vår personal innebär Wärtsiläs globala marknadsposition och dess tillväxtstrategi nya möjligheter till tillväxt och utveckling.”

Förutom inom allmän automationsutrustning för fartyg har Total Automation en stark position inom offshore- och LNG-sektorn. Företaget fokuserar på tjänster inom reparationsinstallation och underhåll. Kunderna är multinationella bolag, varv och rederier.

Affären kompletterar Wärtsiläs tidigare förvärv av bolag inom el- och automationssektorn i Europa och Nordamerika. Genom affären utökas Wärtsiläs möjligheter att erbjuda mångsidiga servicetjänster inom el och automation, vilket förstärker företagets position som ett bolag med heltäckande servicetjänster.

Förvärvet borde förverkligas under den första hälften av innevarande år. Affären kräver ännu finansiell översyn (s.k. due diligence), och godkännande av Total Automation Ltd:s aktieägare. Total Automations största ägare, malaysiska M3energy Berhad, vars innehav och röstetal i bolaget uppgår till 53,5 procent, har givit sitt samtycke till affären.

Ytterligare information: Tage Blomberg, direktör, Service, tfn. 010 709 2425

www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä