Wärtsilä undertecknar kontrakt för leverans av LNG-terminal till Torneå i Finland

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
10 januari 2014 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har undertecknat ett kontrakt om leverans av en LNG-terminal som ett nyckelfärdigt projekt till Torneå i norra Finland (LNG, liquefied natural gas, dvs. flytande naturgas). Kontraktet, som har ett värde på cirka 100 miljoner euro, har tecknats med Manga LNG Oy, som är ett samföretag mellan Outokumpu Group, Ruukki Metals Oy, Gasum Oy och EPV Energi Ab. Kontraktet är villkorligt och är bland annat beroende av investeringsstöd samt Manga LNG Oy’s kontrakt med andra företag, inklusive gasbolag.

Naturgas från terminalen kommer först och främst att levereras till Outokumpus stålfabrik i Torneå. LNG-terminalen kommer även att stå till tjänst för andra industriföretag, gruvor och andra potentiella gasanvändare i området. I framtiden kan terminalen förse gas till fartyg, bland annat till en planerad isbrytare till Bottenviken.

“Torneå Manga LNG-terminalen är ett långsiktigt investeringsprogram för utvecklandet av infrastrukturen. De som gagnas av detta är sjöfarts -och transportföretag, energiproducenter samt industri- och gruvbolag i norra Finland. Vi värdesätter Wärtsiläs medverkan i projektet som en viktig partner med värdeful expertis och erfarenhet i branschen”, säger Pekka Erkkilä, styrelseordförande för Manga LNG Oy.

“Detta är ett stort och väldigt viktigt projekt. Faktumet att Wärtsilä Power Plants har blivit valt att planera, leverera och bygga den nya LNG-terminalen är ett tillkännagivande för vår expertis och erfarenhet i nyckelfärdiga projekt, gashanteringssystem samt i användandet av naturgas som bränsle. Tack vare terminalen kommer detta rena och priskonkurrenskraftiga bränsle att finnas tillgängligt för industrikunderna vid Bottenviken. Terminalen kommer även att främja och öka användandet av LNG som marint bränsle”, säger Vesa Riihimäki, direktör för Wärtsilä Power Plants.

Wärtsilä utvigdar sin strategi för LNG-värdekedjan

Wärtsilä är erkänd för dess marknadsledande gasmotorteknologi samt för ett brett utbud av gashanteringssystem. Torneå Manga LNG-terminalen är det första projektet där Wärtsilä kombinerar Power Plants’ starka projektexpertis och långa erfarenhet med bolagets industriledande LNG- och gashanteringsteknologi för levereransen av nyckelfärdiga LNG-terminallösningar. Flytande naturgas uppskattas ersätta olja och andra bränslen globalt och Wärtsilä ser stark global marknadspotential för medelstora LNG-distributionslösningar. Kombinationen av Wärtsiläs marknadsledande LNG-teknologi, fartygsdesign, gasdrivna marina propulsionslösningar och kraftverk gör det möjligt för bolaget att ta en ledande roll inom LNG-system.

Läs mera om Manga LNG-terminalen

Illustration av Manga LNG terminalen

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Vesa Riihimäki
Direktör
Wärtsilä Power Plants
vesa.riihimaki@wartsila.com
Tlf: +358 10 709 2964

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
atte.palomaki@wartsila.com
Tlf: +358 40 5476390

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä