Wärtsilä publicerar januari-september 2018 delårsrapporten den 23.10.2018 kl. 8.30 lokal tid

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
9 oktober 2018 kl 10:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp publicerar sin delårsrapport för perioden januari-september 2018 på tisdagen den 23.10.2018 kl. 8.30 finsk tid. Delårsrapporten kommer att finnas tillgänglig i pdf-format, i ett webbaserat rapportsystem på http://www.wartsilareports.com/sv-SE/ samt på företagets webbsida www.wartsila.com efter publicering.

En analytiker- och presskonferens ordnas samma dag, tisdagen den 23.10.2018 kl. 10.00 finsk tid på huvudkontoret i Helsingfors. Den kombinerade webb- och telekonferensen hålls på engelska och kan ses på följande adress: http://wcc.webeventservices.com/r.htm?e=1849565&s=1&k=18AE3C34574717396A195C88FA7BB0A0 

För att delta i telekonferensen, registrera er på följande adress: http://emea.directeventreg.com/registration/5687622. Ni erhåller konferensdetaljer per e-post efter registreringen. Ifall problem uppstår, tryck *0 och operatören hjälper er. Tryck *6 för att stänga av ljudet från er telefon under telekonferensen och för att lägga på ljudet igen.  

En inspelning av webcasten kommer att finnas tillgänglig på företagets webbsida senare samma dag. 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av smarta teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation, total verkningsgrad och dataanalys maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2017 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,9 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 80 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
https://www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä