Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 9 kap. 5 § i Värdepappersmarknadslagen: Omstruktureringen av Fiskars och Investors ägarandelar i Wärtsilä slutförd

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
9 oktober 2014 kl 19:00 E. Europe Standard Time

 

Wärtsilä har informerats om att avtalet som meddelades den 19.9.2014 avseende omstruktureringen av Fiskars, Investors och deras samföretag Avlis ägarandelar i Wärtsilä, har idag slutförts.

Efter slutförandet av transaktionen uppgår Fiskars Oyj Abp:s direkta ägande till 9.881.781 aktier eller 5,01% av Wärtsiläs aktier och röster. Avlis Invest AB:s direkta ägande i Wärtsilä har ökat till över 15% dvs. till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs aktier och röster. Avlis Invest AB har blivit ett helägt dotterbolag till Invaw Holding AB, som i sin tur är ett helägt dotterbolag till Investor AB. Därmed har Investor AB:s och Invaw Holding AB:s indirekta ägande ökat till över 15% dvs. till 33.066.544 aktier eller 16,76% av Wärtsiläs aktier och röster. Dessutom har aktieägaravtalet mellan Fiskars och Investor avslutats.

 

© 2020 Wärtsilä