Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
  • Flaggningsanmälningar
9 oktober 2007 kl 09:45 E. Europe Standard Time

Meddelande om förändring av ägarandelar i enlighet med 2 kap. 9 § i Värdepappersmarknadslagen: Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. ökade sitt innehav i Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp har idag mottagit ett meddelande från Svenska litteratursällskapet i Finland r.f. att det 22.8.2007 köpt Wärtsilä aktier och att dess andel av röstantalet har överstigit 1/20. Efter aktieförvärvet äger Svenska Litteratursällskapet i Finland r.f. 1.546.596 A-aktier och 17.000 B-aktier dvs. totalt 1.563.596 aktier, vilket motsvarar 1,63% av Wärtsiläs aktier och 5,03% av rösterna.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä