Wärtsilä ingår nu i Dow Jones Sustainability Index

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
9 september 2016 kl 13:15 E. Europe Standard Time

Wärtsilä har valts ut som en indexkomponent i Dow Jones Sustainability Indices (DJSI), både i DJSI World och i DJSI Europe.

S&P Dow Jones Indices, en av världens ledande indexleverantörer, och RobecoSAM, investeringsspecialist med exklusivt fokus på hållbara investeringar, meddelade igår resultatet av den årliga revideringen av Dow Jones Sustainability Indices. I år bjöd RobecoSAM in världens 3 400 största bolag från utvecklade marknader och tillväxtmarknader att delta i den årliga hållbarhetsutvärderingen Corporate Sustainability Assessment (CSA).

Dow Jones Sustainability Indices (DJSI) lanserades 1999 och är en grupp av index som värderar hållbarhetsprestationen hos de största bolagen som ingår i Dow Jones Global Total Stock Market Index. Det är världens äldsta globala riktmärke för hållbarhet som ännu är i bruk och har blivit vägledande referens vad gäller hållbara investeringar för både investerare och företag.

DJSI baseras på en analys av bolagsekonomi, miljöarbete och socialt arbete, och bedömerfrågor som t.ex. företagsstyrning, riskhantering, branding, klimatförändringsarbete, arbete med leverantörskedjor och arbetsförhållanden för anställda.

“Det är ett stort erkännande för Wärtsiläs fortsatta hållbarhetsarbete att vara del av Dow Jones Sustainability Index. Vår omfattande portfölj med hållbara produkter och lösningar gör att vi kan bidra till en globalt hållbar utveckling i nära samarbete med våra kunder. Vi ser detta som ett erkännande och ytterligare motivation för att fortsätta våra ansträngningar i vårt hållbarhetsarbete”, säger Marko Vainikka, Direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Marko Vainikka
Direktör, koncernrelationer och hållbar utveckling
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 830 7782
marko.vainikka@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel. +358 (0)10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2015 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5 miljarder euro med cirka 18.800 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä