Wärtsiläs och Seabin Projects projekt framskrider – Nordeuropas första havssoptunna har installerats i Helsingfors

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
9 maj 2017 kl 10:30 E. Europe Standard Time

Teknologikoncernen Wärtsiläs Finland100-projekt för att introducera havssoptunnor i Finland framskrider. Hela Nordeuropas första Seabin-soptunna sjösattes och togs i testanvändning i dag på Ugnsholmen i Brunnsparken i Helsingfors. Den andra havssoptunnan installeras i Helsingfors i månadsskiftet maj–juni.

Wärtsilä fungerar som Seabin-projektets globala pilotpartner under de kommande tre åren. Övriga pilotpartner är La Grande Motte i södra Frankrike, Porto Montenegro i Montenegro, Port Adriano på Mallorca i Spanien, Butterfield på Bermuda och Safe Harbor Marinas i USA. Seabin-projektet lanserade sin nya V5 Hybrid-modell i slutet av april och efter det har prototyperna börjat installeras i pilotpartnernas objekt. Under den tre månader långa testperioden samlar man in pilotpartnernas erfarenheter av hur havssoptunnorna fungerar. Den kommersiella försäljningen av Seabin-soptunnorna väntas komma i gång i augusti.

Under partnerskapsprogrammet donerar Wärtsilä havssoptunnor till Helsingfors stad och Helsingfors Hamn, som ansvarar för havssoptunnornas funktion och underhåll i Helsingfors. Wärtsilä förhandlar också om att donera havssoptunnor till gästhamnen i Aura å i Åbo och till Vasa.

Wärtsilä fortsätter också sitt mångåriga samarbete med föreningen Håll Skärgården Ren för en ren havsmiljö. År 2017 fokuserar samarbetet och stödet på talkokampanjen Snygg Beach. Wärtsilä har stött föreningens verksamhet och ett renare kustområde ända sedan 2009.

”Wärtsilä är oroligt för den marina miljöns framtid, och för oss är det en ära att kunna delta i Seabin-projektet. Som en av de ledande lösningsleverantörerna inom marinindustrin utvecklar vi ständigt ny miljöteknik. För tillfället testar vi till exempel användningen av plast som bränsle. Det viktigaste är ändå att komma ihåg att var och en av oss genom våra egna handlingar kan påverka hur ren havsmiljön är”, säger Atte Palomäki, kommunikationsdirektör och medlem av ledningsgruppen vid Wärtsilä.

Pete Ceglinski vid Seabin Project säger: ”Installationen av V5-havssoptunnorna i Helsingfors är en verklig vändpunkt i kampen mot plast och nedskräpning. Wärtsilä är den första stora industrileverantören som har kommit med som partner i Seabin-projektet, som också det är det första i sitt slag i världen. Vi hoppas att vårt partnerskap med Wärtsilä också ska sporra andra stora industriföretag att samarbeta med företag som är små, men som utvecklar stora idéer för en renare miljö.”

”Helsingfors stad och Åbo stad inledde en gemensam Östersjöutmaning för tio år sedan. Havssoptunnan fäster uppmärksamhet vid plastskräpet i haven, ett av de största miljöproblemen i världen. Plastskräp mals till små mikroplastpartiklar, som via fiskarna slutligen hamnar i människorna. För Helsingfors stad är Cleantech och miljöaffärsverksamheten viktiga nyckelbranscher. Havssoptunnorna har utvecklats av människor, vilkas passion är att lösa problem. Jag hoppas att Helsingfors blir allt mera känt som en plats där kreativa människor hittar och provar nya lösningar på världens problem”, sade Anni Sinnemäki, biträdande stadsdirektör i Helsingfors.

Kari Noroviita, direktör för passagerarhamnarna vid Helsingfors Hamn berättar: ”Det var naturligt för Helsingfors Hamn att delta i projektet kring havssoptunnorna. Det erbjuder stadsborna ett konkret sätt att observera tillståndet i vår gemensamma miljö och också att fästa uppmärksamhet vid vars och ens handlingar. I hamnen har vi förbundit oss vid att arbeta för Östersjön. Det finns miljötillstånd för hamnverksamheten och de reglerar vår yrkesverksamhet, men havet och vattnet – de är gemensamma för oss alla.”

Vad är en Seabin-havssoptunna?

Seabin-projektet erbjuder lösningar på den globala nedskräpningen av haven. Projektet närmar sig utmaningen från flera olika synvinklar och fokuserar särskilt på utbildning, forskning och teknik.

Seabin är en flytande havssoptunna, som kan placeras i vattnet i småbåtshamnar, vid varv och i segel- och handelshamnar, där den samlar in skräp som flyter omkring i vattnet. Ytvattnet sugs in i Seabin-havssoptunnan genom en filterpåse. När vattnet efter det pumpas tillbaka i hamnbassängen, blir skräpet kvar i insamlingspåsen och behandlas därefter på vederbörligt sätt. Seabin har också kapacitet att samla in en del av den olja och de andra orenheter som flyter på vattenytan. För tillfället använder Seabin-projektets team 12 volts dränkbara pumpar, i vilka man kan utnyttja alternativa och rena energikällor. Det kan vara fråga om sol-, våg- eller vindkraft beroende på det geografiska läget och vilken teknik som finns tillgänglig.

Hållbara miljöinitiativ från Wärtsilä

Wärtsilä är medlem i Sustainable Shipping Initiative och har undertecknat FN:s initiativ Global Compact. Bolaget formar de traditionella sjöfarts- och energimarknaderna genom att förnybara lösningar som är förenliga med principerna om hållbar utveckling och som förbättrar sjöfartens och energiproduktionens miljöavtryck.

Wärtsilä erbjuder toppteknik för att minska utsläpp från fartyg: avgasreningssystem och flerbränslemotorer som i första hand har planerats för flytande naturgas, ett renare alternativ till diesel och biodiesel. Wärtsilä planerar, levererar och installerar också teknik som är avsedd för hantering av barlastvatten och som minskar mängden utsläpp i världshaven. Det gynnar marina ekosystem världen över. Wärtsiläs system för fjärrövervakning och fleet management hjälper till att optimera fartygsdriften

Wärtsiläs utbud har redan sedan tidigare varit övertygande och det har fått en betydande komplettering av olika solenergilösningar. Wärtsilä hjälper sina kunder att minska koldioxidutsläppen med nya hållbara innovationer. Wärtsilä är det första företaget som erbjuder storskaliga solhybridkraftverk. I hybridlösningen kombineras en solcellspark och Wärtsiläs mycket flexibla och smarta kraftverkslösning. Båda enheterna fungerar synkroniserat, vilket minskar motorernas bränsleförbrukning.

Bakgrund till nedskräpning av världshaven

Plast har en överraskande stor inverkan på miljön och ekosystemen. Uppskattningar tyder på att det år 2025 kommer det att finnas ett ton plast per tre ton fisk i världshaven. Dessutom väntas det att mängden plast i världshaven viktmässigt överskrider mängden fisk till år 2050 (källa: Ellen Macarthur Foundation, 2016). Under de senaste tio åren har det producerats mera plast i världen än det producerades under hela förra seklet. Plast orsakar skador på det marina ekosystemet för över 13 miljarder dollar per år. Djur sväljer vårt avfall och trasslar in sig i det. De lokala havsmiljöerna lider, vilket försvagar fisk- och skaldjursstammarna. Sjöfarten och turismen kan lida, eftersom människor får i sig skadliga orenheter när de utan att veta om det äter förorenad fisk och skaldjur.

Länk till bilder

Ytterligare information:

Wärtsilä
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
atte.palomaki@wartsila.com
Tfn +358 10709 5599

Wärtsilä
Sari Luhanka
Kommunikationschef
sari.luhanka@wartsila.com
Tfn +358 50 3860 353

 

Seabin Project
Pete Ceglinski
Verkställande direktör och medgrundare
pete@seabinproject.com
Tfn:+34694442605

Seabin Project
Sascha Chapman
Operativ projektchef
sascha@seabinproject.com
Tfn +34 681 689 687

 

Helsingfors Hamn
Eeva Hietanen
eeva.hietanen@portofhelsinki.fi
Tfn: +358 50 354 3616

Helsingfors stad
Idrottsverket

Tapio Rossi
tapio.rossi@hel.fi
Tfn: +358 9 31087937

Helsingfors stad
Byggnadskontoret

Pekka Engblom
Pekka.engblom@hel.fi
Tfn: +358 9 310 1661

 

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerad teknik och kompletta livscykellösningar för sjöfarts- och energimarknaderna. Wärtsilä maximerar miljöeffektiviteten och ekonomin för sina kunders fartyg och kraftverk genom att fokusera på hållbara innovationer och total verkningsgrad. År 2016 var Wärtsiläs omsättning 4,8 miljarder euro och antalet anställda ca 18 000. Företaget har över 200 verksamhetsställen i mer än 70 länder på olika håll i världen. Wärtsiläs aktier är listade på Nasdaq Helsinki
http://www.wartsila.com/

Seabin i korthet
Seabin och Seabin-projektet är en dynamisk och central aktör inom en förhållandevis ny bransch: flytande makro- och mikroavfallslösningar i havsmiljö.
Seabins team och teknik vann världens uppmärksamhet och hjärtan som uppstartsföretag när det i början av 2015 samlade in kapital via gräsrotsfinansiering och bolagets lanseringsvideo fick tittare i hela världen. Seabins vision är att få slut på behovet av Seabins och bolaget fokuserar på teknikens positiva effekt på den marina miljön.
"For cleaner oceans" (För renare världshav) är Seabin-projektets motto. 
http://www.seabinproject.com/

© 2020 Wärtsilä