Wärtsilä öppnar en ny serviceverkstad i Manaus i Brasilien

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
9 april 2008 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä öppnade i går en ny serviceenhet i Manaus i Brasilien. Serviceverkstaden betjänar den växande kundkretsen i Amazonasregionen.

För närvarande finns det i Brasilien 17 kraftverk, som planerats och byggts av Wärtsilä och som har en sammanlagd effekt på 780 MWe. Det största av dessa är Rio Negro-kraftverket på 157 MWe i Manausregionen. Det är i drift 24 timmar om dygnet. Tre kraftverk drivs med naturgas och resten med tjock- eller lättolja. 

“Den brasilianska energi- och marinmarknaden har utvecklats och gett upphov till nya servicebehov. Kunderna har ett behov av drifts- och underhållstjänster, teknisk expertis och stöd under anläggningarnas livscykel”, säger Tage Blomberg, direktör, Wärtsilä Services. “Wärtsilä har ett komplett utbud av kompetent produkt- och servicestöd för att täcka dessa behov, och naturligtvis investerar bolaget för att affärsverksamheten i Brasilien skall växa.”

Kapaciteten hos Manaus Energias elnät i Amazonasregionen är 1200 MWe. I genomsnitt används 900 MWe av kapaciteten. Av denna kapacitet använder och servar Wärtsilä åt kunden nästan hälften, dvs. 415 MWe. Därtill servar Wärtsilä flera andra kraftverk. Den nya serviceenheten i Manaus sköter avtalsenliga servicearbeten.

“Vi öppnade vårt första kontor i Manaus 1988. Investeringar i en ny verkstad krävdes på grund av den ökade kraftverkskapaciteten och för att utveckla vår kundservice i Amazonasregionen. Genom denna investering kan vi erbjuda förstklassiga tjänster för elindustrin och flodtrafiken i regionen”, säger Tomas Hakala, verkställande direktör, Wärtsilä i Brasilien. För närvarande har den nya serviceverkstaden i Manaus 180  anställda.

Utbildning av kunder och personal vid Land and Sea Academy

En viktig del av verksamheten vid verkstaden i Manaus utgörs av Land & Sea Academys utbildningtjänster samt utbildningslokaler, där Wärtsiläs lokala personal och kunder får utbildning. Utbildningen fokuserar på service och underhåll, säkerhet, kraftverkens funktion och första hjälpen.

Wärtsilä i Brasilien

Wärtsilä har totalt 400 anställda i Brasilien. Utöver enheterna i Manaus Wärtsilä har verksamhet i Rio de Janeiro och Pernambuco området. Utöver kraftverksförsäljningen, servicen och driftstjänsterna är den brasilianska sjöfartsmarknaden, i synnerhet offshorebranschen, viktig för Wärtsilä. Skeppsbyggnadsmarknaden växer i Brasilien. Varvsindustrin har utvecklats i synnerhet med tanke på djuphavs- och kusttrafikens behov.

Ytterligare information:
Atte Palomäki, kommunikationsdirektör, tfn. +358 10 7095599

Wärtsilä i korthet

Wärtsilä levererar lösningar som stöder kundernas verksamhet under produktens hela livscykel. Wärtsilä skapar bättre teknologier som gynnar såväl kunder som miljö. Detta görs med fokus på marin- och kraftverkslösningar samt därtill hörande produkter och tjänster. Genom att erbjuda innovativa produkter och tjänster vill Wärtsilä vara sina kunders mest uppskattade samarbetspartner. Detta uppnås med över 16 000 proffs i 150 Wärtsiläenheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Den Nordiska Börsen i Helsingfors.

www.wartsila.com

 

© 2020 Wärtsilä