Wärtsilä Oyj Abp:s årsredovisning för år 2016 publicerad

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
9 februari 2017 kl 09:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har idag 9.2.2017 publicerat sin årsredovisning för år 2016 på adressen www.wartsila.com/ar2016-sv. Den elektroniska årsredovisningen innehåller bolagets verksamhetsöversikt, bolagsstyrningsrapporten i sin helhet, rapporten för hållbar utveckling, styrelsens verksamhetsberättelse samt bokslutet för år 2016. Årsredovisningen innehåller även sektionen Wärtsiläs berättelser med ytterligare information angående bolagets affärsomgivning och hållbara utveckling.

En pdf-fil av årsredovisningen 2016 finns som bilaga till detta meddelande.

Årsredovisning 2016

Ytterligare information: Natalia Valtasaari, Direktör, Investerar- och mediarelationer, tfn. +358 10 709 5637

Wärtsilä Oyj Abp

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av avancerade teknologier och kompletta livscykellösningar för marin- och energimarknaderna. Med betoning på hållbar innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2016 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,8 miljarder euro med cirka 18.000 anställda. Företaget har verksamhet på över 200 verksamhetsställen i över 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på Nasdaq Helsinki.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä