Wärtsiläs styrelse bekräftar att förhandlingar inte är pågående med Rolls-Royce

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
9 januari 2014 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Oyj Abp har noterat spekulationerna kring en möjlig transaktion mellan Rolls-Royce Plc och Wärtsilä.

Wärtsilä bekräftar att Rolls-Royce har närmat sig bolaget med ett preliminärt förslag om ett möjligt köpeanbud för bolaget.

Ifall bolaget mottar dylika förslag har Wärtsiläs styrelse en skyldighet att evaluera förslagen.
Vi bekräftar dock att förhandlingar inte längre är pågående med Rolls-Royce.

Wärtsiläs Styrelse

Kontaktinformation:
Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tfn: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. År 2012 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,7 miljarder euro med cirka 18.900 anställda. Företaget har verksamhet i närmare 170 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com  
 

© 2020 Wärtsilä