Hamworthys aktieägare röstade för köpeanbudet gjort av Wärtsilä

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
9 januari 2012 kl 18:50 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kan idag meddela att både vid domstolens sammanträde och vid där tillföljande Hamworthy plc:s bolagsstämma som hölls tidigare idag, gällande Wärtsiläs rekommenderade köp av Hamworthy, fick alla föreslagna beslut ett starkt stöd av aktieägarna som berörs av aktiearrangemanget. Förvärvet genomförs som ett aktiearrangemang (Scheme of Arrangement) i enlighet med Englands lag.

Vid domstolens sammanträde röstade majoriteten av aktieägarna som berörs av arrangemanget, (antingen personligen eller genom ombud), som tillsammans representerade över 75% av de avgivna rösternas värde, för beslutet att godkänna arrangemanget. Beslutet blev därigenom antaget. På bolagsstämman antogs även, med en nödvändig 75% majoritet, ett specialbeslut gällande godkännandet av vissa ärenden, vilket krävdes för att genomföra arrangemanget.

Det planerade förvärvet har erhållit godkännande från tyska och norska konkurrensmyndigheter och således har de relevanta villkoren i köpeanbudet uppfyllts. Slutförandet av förvärvet är villkorat till uppfyllande av de övriga villkoren, däribland att domstolen vid domstolsförhandlingar som förväntas äga rum den 26 januari och den 30 januari 2012 godkänner arrangemanget och bekräftar den relaterade kapitalminskningen. Förutsatt att arrangemanget och den relaterade kapitalminskningen blir godkänd och bekräftas av domstolen vid dessa datum förväntas arrangemanget träda i kraft den 31 januari 2012. 

Björn Rosengren, koncernchef, Wärtsilä Oyj Abp, kommenterar resultatet av omröstningen:
"Vi är glada att aktieägarna i Hamworthy har röstat ja till detta arrangemang. Vi tror starkt på att vi, genom att förena våra resurser med Hamworthys, kommer att kunna bredda och förstärka vår kapacitet på de snabbt föränderliga marknaderna för offshore, marina gasapplikationer samt miljölösningar. Vi välkomnar Hamworthys ledning och anställda till Wärtsilä och ser framemot att kombinera vår expertis och erfarenhet, till gagn för våra kunder runt om i världen."

Ytterligare information om Wärtsiläs rekommenderade köp av Hamworthy (på engelska).

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Jaakko Eskola
Direktör, Wärtsilä Ship Power
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 5599
jaakko.eskola@wartsila.com

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 5599
atte.palomaki@wartsila.com

För investerarinformation, kontakta:

Pauliina Tennilä
Direktör, Investerarrelationer
Wärtsilä Corporation
Tel: +358 10 709 5498
pauliina.tennila@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk. Under 2010 uppgick Wärtsiläs omsättning till 4,6 miljarder euro med mer än 17 500 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä