Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling är bäst

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
8 november 2010 kl 16:10 E. Europe Standard Time

Wärtsiläs rapport om hållbar utveckling har vunnit första pris i tävlingen Rapportering om samhällsansvar 2010 (Yhteiskuntavastuuraportointi 2010), som utvärderat företagens samhällsansvarsrapportering år 2009.

Tävlingen arrangeras av Finlands Näringsliv EK, Finnish Business & Society ry, föreningen CGR ry, arbets- och näringsministeriet, Föreningen för miljöledarskap samt miljöministeriet. Den preliminära utvärderingen sköttes på uppdrag av föreningen CGR ry av fyra stora revisionsföretag som är Deloitte & Touche, Ernst & Young, KPMG och PricewaterhouseCoopers. Tävlingen arrangerades för 15:e gången.

I sin utvärdering betonar prisnämnden den rapportering som Wärtsilä utvecklat kring risker och möjligheter samt säkerhetsaspekter gällande ansvarstagande. Dessutom har prisnämnden uppskattat rapporteringen av intressentrelationer och klimatförändringsrelaterade aspekter via exempel.

I den preliminära utvärderingen i tävlingen ingick ansvarsrapporter från sammanlagt 128 företag som är noterade på Helsingforsbörsen. Sammanlagt 27 börsföretags rapporter om ekonomiskt, socialt och miljöansvar ansågs vara tillräckligt omfattande.

”Wärtsilä har systematiskt satsat på en ansvarsfull verksamhet och rapporteringen om detta under ett årtionde. Kompetent personal på olika håll i organisationen har deltagit i att utveckla och genomföra rapporten. Erkännandet vi fått uppmuntrar oss att ytterligare utveckla vår verksamhet. Vi har förbundit oss till en ansvarsfull företagsverksamhet och vi utvecklar våra produkter och vår verksamhet i enlighet med principerna för hållbar utveckling”, konstaterar Kari Hietanen, medlem i Wärtsiläs direktion.

Wärtsilä vill delta i utvecklandet av de bästa rapporteringsmetoderna och har beslutat att gå med i GRIs (Global Reporting Initiative) globala nätverk, som främjar transparens, ansvar och hållbar utveckling.

”Wärtsilä är en av pionärerna inom rapportering om hållbar utveckling och vi är mycket nöjda över Wärtsiläs beslut att ansluta sig till GRI-nätverket. Vi är övertygade att Wärtsilä starkt kommer att bidra till utvecklandet av rapporteringsregler i framtiden,” säger GRIs direktör Teresa Fogelberg.

Wärtsilä publicerade sin första miljörapport år 2001. Rapporten upprättades i enlighet med anvisningarna i GRI. Under hela tiden har Marko Vainikka, direktör för hållbar utveckling, ansvarat för rapporteringen.

Ytterligare information, vänligen kontakta:

Marko Vainikka
Direktör, Hållbar utveckling
Wärtsilä Oyj Abp
Puh: +358 40 830 7782
marko.vainikka@wartsila.com

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland.
www.wartsila.com

© 2020 Wärtsilä