Utnämningar vid Wärtsiläs juridiska avdelning

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
8 september 2006 kl 11:00 E. Europe Standard Time

Strukturen för Wärtsiläs juridiska avdelning har förnyats. Till Wärtsiläs affärsområden Ship Power, Services och Power Plants har utnämnts jurister med ansvar för sina respektive områden.

Juris kand., MBA Riitta Hovi har utnämnts till biträdande direktör för Wärtsiläs juridiska avdelning. Hovi har tidigare arbetat som jurist inom bolaget. Riitta Hovi rapporterar till Kari Hietanen, direktör, juridiska ärenden och personal.

Juris kand. Sinikka Ilveskoski har utnämnts till jurist med ansvar för affärsområdet Ship Power. Ilveskoski rapporterar till direktör Kari Hietanen och i ärenden som gäller Ship Power till direktör Jaakko Eskola.

Juris kand. Ralf Lindbäck har utnämnts till jurist med ansvar för affärsområdet Services. Lindbäck rapporterar till direktör Kari Hietanen och i ärenden som gäller affärsområdet Services till direktör Tage Blomberg.

Juris kand. Laura Susi-Gamba har utnämnts till jurist med ansvar för affärsområdet Power Plants. Susi-Gamba rapporterar till direktör Kari Hietanen och i ärenden som gäller Power Plants till direktör Christoph Vitzthum.

www.wartsila.com
 

© 2020 Wärtsilä