Wärtsiläs produktion i Nederländerna upphör i slutet av 2010 - stödplanen har godkänts

Wärtsilä Corporation,
  • Pressmeddelande
8 juni 2010 kl 17:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä kommer att påbörja genomförandet av omstruktureringen i Nederländerna efter att ha fått ett positivt svar från facket och ett godkännande av stödplanen. Propellerproduktionen i Drunen och komponentproduktionen i Zwolle kommer att upphöra. Anpassningen av organisationen till den nuvarande marknadsutvecklingen leder till en minskning av 570 arbetsplatser i Nederländerna av totalt 1500, så som  det meddelades i januari. Hela omstruktureringen av produktionen beräknas vara klar i slutet av 2010.

Fokus i Nederländerna kommer att ligga på Forskning och Utveckling samt service. I närheten av Drunen kommer Wärtsilä att starta ett center för teknologi och service. Wärtsiläs nederländska utbildningscenter kommer också att bli en del av det nya centret, där cirka 300 personer kommer att arbeta.

Wärtsilä meddelade den 19 januari 2010 att dess industriella närvaro i Europa kommer att minskas. Målsättningen är att minska cirka 1400 arbetslplatser globalt i koncernen och flytta en del av aktiviteterna till Kina på grund av marknadsutvecklingen. En del av denna globala plan omfattar stängningen av propelleranläggningen i Drunen och upphörandet av motorkomponentproduktionen DTS i Zwolle.

Övrig omstrukturering

Under våren har flera omstruktureringsåtgärder vidtagits på olika ställen. Permitteringar pågår i Finland och i Norge. Nyligen meddelade Wärtsilä om planerna att stänga verkstaden i Mulhouse i Frankrike och minska 116 jobb. Därtill har Wärtsilä olika omstruktureringsprogram i andra länder.

Tilläggsinformation:

Fred van Beers,
Verkställande direktör
Wärtsilä Netherlands
Tel: + 31 651573521

Kari Hietanen
Direktör, juridiska ärenden och personal
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 7544363

Atte Palomäki
Kommunikationsdirektör
Wärtsilä Oyj Abp
Tel: +358 40 5476390

Wärtsilä i korthet
Wärtsilä är en världsledande leverantör av kompletta kraftlösningar för marin- och energimarknaderna. Lösningarna stöder kunden under produktens hela livscykel. Med betoning på teknisk innovation och total verkningsgrad maximerar Wärtsilä både den miljömässiga och den ekonomiska prestandan för sina kunders fartyg och kraftverk.
Under 2009 uppgick Wärtsiläs omsättning till 5,3 miljarder euro med mer än 18.000 anställda. Företaget har verksamhet i 160 enheter i 70 länder runt om i världen. Wärtsiläs aktier är noterade på NASDAQ OMX i Helsingfors, Finland. www.wartsila.com

 

 

© 2019 Wärtsilä