Wärtsiläs specialrevision fortsätter

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Pressmeddelande
8 april 2004 kl 15:00 E. Europe Standard Time

Wärtsilä Sweden AB:s verkställande direktör som varit häktad är nu frigiven. Specialrevisionen i bolaget pågår fortfarande. I specialrevisionen har det hittills framkommit att de betalningar Wärtsilä Sweden erlagt baserar sig på överenskomna affärer, som man fått ersättning för. Revisionen befäster Wärtsiläs allmänna uppfattning om att det funnits orsak att precisera reglerna för användningen av förmedlare, sk. brokers. Bolaget har nyligen uppdaterat dessa regler. I Wärtsilä Sweden AB har inget sådant framkommit som skulle sammankoppla bolaget med Gotland-incidenten i höstas.

”Vi ser allvarligt på missttankarna om bolagets verksamhet. Wärtsilä har som mål att agera som en pålitlig partner och god företagsmedborgare. Bolaget vidtar nödvändiga åtgärder, ifall antydan om missbruk skulle framkomma”, säger koncernchef Ole Johansson.

Ytterligare information:
Lars Poulsen
Wärtsilä Sweden AB
Tel. +46 703 14 61 15
lars.poulsen@wartsila.com

© 2020 Wärtsilä