De aktier som Wärtsilä emitterat i den vederlagsfria emissionen har införts i handelsregistret

Wärtsilä Oyj Abp,
  • Börsmeddelande
8 mars 2011 kl 14:15 E. Europe Standard Time

De nya aktierna som Wärtsilä Oyj Abp enligt bolagsstämmans 3.3.2011 beslut emitterat i den vederlagsfria aktieemissionen, totalt 98.620.565 stycken, har idag införts i handelsregistret. Den vederlagsfria emissionen genomförs genom utnyttjande av aktieägares företrädesrätt, så att man för varje gammal aktie emitterar en ny aktie. I och med detta är den totala mängden aktier efter emissionen 197.241.130. Alla aktier ger i fortsättningen lika aktieägarrättigheter. Aktieemissionen genomförs i värdeandelssystemet och föranleder inga åtgärder av aktieägare. De nya aktierna ger aktieägarrättigheter från och med idag och blir föremål för offentlig handel 9.3.2011.

www.wartsila.com

 

 

© 2020 Wärtsilä